Utrecht

Ontwikkelaar

Nieuwbouw

Ronduit Utrecht is een duurzaam woonblok bestaande uit 32 herenhuizen en 8 appartementen, met 280 Triple Solar PVT-warmtepomppanelen op het dak. Het woonblok is gelegen aan het Amsterdam-Rijnkanaal en is een deelproject van de nieuwe woonbuurt Leeuwesteyn. In totaal worden er in de duurzame woonbuurt circa 1.100 huur- en koopwoningen gerealiseerd.

 

Duurzaamheid voorop

De gemeente Utrecht formuleerde voor Leeuwesteyn een zeer stevige duurzaamheidsambitie: een EPC van -0,19. Per saldo moeten de woningen en appartementen dus energie opleveren. In eerste instantie adviseerde projectinstallateur Van Hoften Installatietechniek binnen het bouwteam om water/water-warmtepompen met een bodembron toe te passen, maar dat bleek door restricties van de gemeente met betrekking tot bronboringen niet haalbaar. Doordat alle woningen in een carrévorm rond een besloten gemeenschappelijke binnentuin zijn gesitueerd viel ook de toepassing van lucht/water-warmtepompen af.

 

De oplossing

“Uiteindelijk vonden we een uitstekende oplossing in het toepassen van 40 individuele water/water-warmtepompen van NIBE in combinatie met 280 PVT-warmtepomppanelen van Triple Solar als bron”, vertelt projectleider Remco Bloemink van Van Hoften Installatietechniek.

 

“De PVT-panelen wekken niet alleen elektriciteit op, maar winnen ook warmte terug uit daglicht, zonlicht en de buitenlucht. De warmtepomp benut deze warmte voor verwarming en de bereiding van warm tapwater, terwijl de opgewekte elektriciteit aan het elektriciteitsnet wordt geleverd. Voor het opwekken van extra elektriciteit worden daarnaast zo’n 400 conventionele PV-panelen op de daken geïnstalleerd.” Ronduit Utrecht was het eerste project waarin de installateur met PVT-warmtepomppanelen aan de slag ging. “Gelukkig konden we rekenen op goede ondersteuning van zowel Triple Solar als NIBE en konden we samen tot een goed installatieontwerp komen”, aldus Remco Bloemink.

 

De combinatie van een NIBE water/water-warmtepomp met PVT-warmtepomppanelen van Triple Solar als hernieuwbare bron heeft als voordeel dat er een gelijkwaardigheidsverklaring voor beschikbaar is. Uiteindelijk levert het geplaatste systeem een gemiddelde EPC-waarde van -0,20 en een gemiddelde GRP van 8,4 op en dat zijn meer dan prima prestaties.

 

Kenmerken van dit project

Ontwikkelaar                  : LINQ Vastgoedontwikkeling – Amsterdam

Architect                         : FARO Architecten – Lisserbroek

Aannemer                      : HSB – Volendam

Installateur                     : Van Hoften Installatietechniek – Hardinxveld-Giessendam