Wat is een WKO-installatie?

In een Warmte Koude Opslag (WKO)-installatie wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking flink gereduceerd wordt.

Hoe werkt een WKO-installatie?

In een WKO-installatie wordt grondwater in de dieperliggende bodem benut als energiebuffer. Onderdeel van een WKO-installatie is een warmtewisselaar waarmee in de winter koud water in de koude bron geïnjecteerd wordt en ’s zomers het opgewarmde water in een warme bron. In de zomer kan een gebouw gekoeld worden door het koude water op te pompen. ’s Winters wordt een gebouw verwarmd door het warme water op te pompen.

Wat voor WKO-systemen zijn er?

Er zijn verschillende soorten bodemenergiesystemen, zoals open systemen en gesloten systemen. WKO-systemen zijn open bronsystemen. Het WKO doublet, de monobron en het recirculatiesysteem zijn voorbeelden van open bronsystemen.

WKO regenereren met PVT-warmtepomppanelen?

Een veel voorkomend probleem met de Warmte Koude Opslag (WKO) is dat er meer warmte dan koude onttrokken wordt aan de bron, waardoor een koudeoverschot ontstaat. Dit komt vaak voor bij zorgcomplexen en kan invloed hebben op de werking en het rendement van de installatie. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan met de verleende vergunning.

Triple Solar PVT-warmtepomppanelen zijn ontwikkeld voor het leveren van verdamperenergie en het regenereren van een WKO. Triple Solar werkt samen met specialistische installateurs en ESCO’s zoals Unica en Eteck.