Barendrecht

Ontwikkelaar

Nieuwbouw

Patrimonium Barendrecht werkt samen met de gemeente aan een aantrekkelijk en levendig centrum waar het ook prettig en goed wonen is. Er worden 93 betaalbare, duurzame en levensloopbestendige appartementen in het centrum van Barendrecht gerealiseerd.

Op de locatie van de Mr. Lohmanstraat 1-43, Ir. Albardastraat 2-10 en Mr. Thorbeckestraat 34-38 moesten 93 levensloop bestendige huurappartementen komen, verdeeld over drie gebouwen met overwegend drie verdiepingen (vier bouwlagen) met schuine kap en lift. De tender was opgezet door woonstichting Patrimonium Barendrecht, met minimale eisen aan de gunningscriteria.

 

Inspiratie

De appartementen zijn vanaf de eerste verdieping bereikbaar via galerijen. Het gebruiksoppervlak van de appartementen variëren van 70 m2  tot 83 m2.
Het nieuwbouwplan valt binnen het huidige bestemmingsplan. De uitstraling is volgens het door de gemeente opgestelde beeldkwaliteitsplan voor het centrumplan, waarbij het ontwerp is geïnspireerd door de oude jaren ‘50 architectuur, met baksteen met een warm aards kleurenpallet.

 

Deze drie nieuwe gebouwen van elk 31 appartementen moeten worden gerealiseerd, met een duurzaamheidseis van EPC 0,25. Bouwbedrijf Gebroeders Blokland Ontwikkeling en Bouw uit Hardinxveld-Giessendam benaderde in januari 2020 van Hoften Installatietechniek om deel te nemen aan het bouwteam voor dit project. Gaandeweg werd Triple Solar er bij gevraagd.

Voor het verwarmen van de woningen werden er bij de aanbesteding verschillende varianten aangeboden, zoals een ventilatielucht-warmtepomp en een water/water-warmtepomp. De prijs voor de verschillende systemen is van belang, maar ook of de systemen in het bouwkundig ontwerp passen.

Daar zit juist het belang van vooraf de installateur betrekken bij het ontwerp en de keuze van het installatieconcept! Het komt nog steeds voor dat plannen worden gemaakt zonder input van de installateur. Vervolgens worden offertes opgevraagd en blijken de systemen niet in het ontwerp te passen. Bijvoorbeeld door te weinig schachten, te kleine techniekruimtes of onvoldoende dakoppervlak.

 

De oplossing

De intentie van Van Hoften installatietechniek was om half maart 2020, samen met Gebroeders Blokland, de eerste plannen op het kantoor van Patrimonium te presenteren. Door corona ging dat niet door. Als alternatief heeft Van Hoften een gezamenlijke videopresentatie gemaakt en gepresenteerd aan Patrimonium.

 

Eind april 2020 kreeg Van Hoften te horen dat hun bouwteam het beste plan en de laagste prijs had. Kort daarna zijn de eerste gesprekken ingepland met Patrimonium. Daarin is uitleg gegeven over de keuze voor het installatieconcept, in relatie tot de prijs en de duurzaamheid.

 

Nieuw concept

Gaandeweg de gesprekken bleek toch dat het gekozen installatieconcept weliswaar een installatie met lage investering betrof, maar dat er andere inzichten kwamen. Deze inzichten kwamen tot uiting in energiekosten en comfort. Patrimonium wilde aan deze eisen voldoen, terwijl ze hiertoe niet verplicht waren.

 

In de basis voldeden zij al ruimschoots aan de eisen volgens Bouwbesluit. Toch sprak Patrimonium de ambitie uit om volgens de nieuwe BENG-eisen te toetsen. Na het evalueren van enkele alternatieven heeft Van Hoften Installatietechniek deze gevonden in de toepassing van Triple Solar PVT-panelen in combinatie met een PVT-warmtepomp.

 

Voortgang

Tegelijk met het doorrekenen van dit nieuwe concept is van Hoften ook gestart met het ontwerpen op basis van het BIM-traject. Nadat de definitieve keuze door Patrimonium gemaakt werd, heeft Van Hoften eind 2020 de uitgangspunten samen met Gebroeders Blokland vastgesteld en financieel afgekaderd. Dit resulteerde in de uiteindelijke opdracht voor het werk. Men kon verder met de engineering.

De start van de bouw heeft inmiddels plaats gevonden in 2021 en ook opgeleverd. De PVT-warmtepompen draaien naar alle tevredenheid en presteren super.

 

Opdrachtgever: Woonstichting Patriumonium Barendrecht

Aannemer: Gebroeders Blokland
Installateur: Van Hoften Installatietechniek
PVT-warmtepomp en PVT-panelen: Triple Solar