PVT-SYSTEEM

Vragen over het PVT-systeem​

Hoe werkt het Triple Solar PVT-systeem?

Het Triple Solar PVT-systeem bestaat uit Triple Solar PVT-warmtepomppanelen in combinatie met een PVT-warmtepomp. De PVT-warmtepomppanelen werken als bron voor de PVT-warmtepomp. De panelen onttrekken energie uit de buitenlucht, uit zonlicht en daglicht. Bekijk de video voor meer informatie.

 

Wat is een PVT-warmtepomppaneel?

De voorkant van het PVT-warmtepomppaneel (afgekort PVT-paneel) bestaat uit zonnecellen (PV) die zonlicht omzetten in elektriciteit. De achterkant is een thermische wisselaar (T) die zorgt voor de bronenergie voor de PVT-warmtepomp. Het PVT-paneel onttrekt energie uit de buitenlucht, uit zonlicht en uit daglicht. In alle seizoenen, 24 uur per dag, ook bij bewolking of vorst.

Het PVT-warmtepomppaneel heeft aan de achterzijde een warmtewisselaar die bestaat uit aluminium lamellen met een koperen leiding. Door de koperen leidingen stroomt een koelvloeistof: glycol (een soort antivries). Die neemt de omgevingswarmte op en geleidt deze naar de warmtepomp in de woning. De warmtepomp zet deze warmte om in bruikbare warmte voor verwarming en warm tapwater.

Doordat het PVT-warmtepomppaneel ook is uitgerust met een zonnepaneel is het mogelijk om een pand vanuit één oppervlak niet alleen van warmte en warm tapwater te voorzien, maar ook van elektriciteit.

 

Wat is een PVT-warmtepomp?

De PVT-warmtepomp is een elektrische compressiewarmtepomp (brine/water). Het werkingsprincipe van deze warmtepomp is het makkelijkst uit te leggen aan de hand van de onderdelen ervan – de verdamper, compressor en condensor – gekoppeld aan drie fasen:

Fase 1: Het onttrekken van de warmte

In de warmtepomp bevindt zich een verdamper. Deze verdamper bevat een zogeheten transportvloeistof die al bij lage temperatuur verdampt. De omgevingswarmte vanuit de bron (de warmtepomppanelen) zorgt ervoor dat de vloeistof in de verdamper verwarmt en als gevolg daarvan verdampt.

Fase 2: Samenpersen

De elektrische compressor in de warmtepomp perst de vrijgekomen damp vervolgens samen. Door dit proces stijgt de druk in de warmtepomp en neemt de temperatuur toe.

Fase 3: Afgifte van de warmte

In de condensor krijgt de damp dankzij het expansieventiel weer de ruimte. Hierdoor neemt de druk af en gaat de damp weer over in (transport)vloeistof. Bij dit proces komt warmte vrij. Deze warmte wordt vervolgens naar het afgiftecircuit – de verwarmingsinstallatie of de boiler – geleid. De temperatuur van de afgegeven warmte is aanzienlijk hoger dan de temperatuur van de oorspronkelijk opgenomen warmte en is nu bruikbaar voor verwarming en warm tapwater. De transportvloeistof stroomt vervolgens terug naar de verdamper, waarna het proces opnieuw begint.

Triple Solar uitleg warmtepomp

Wat zijn de voordelen van het Triple Solar-systeem?

 • De Triple Solar PVT-warmtepomp onttrekt warmte via de panelen op het dak, waardoor er geen gehorige buitenunit nodig is.
 • Het is een stil systeem. Het geluid dat de pomp produceert, is vergelijkbaar met het geluid van een koelkast.
 • Het Triple Solar-systeem is onderhoudsvrij omdat het geen draaiende onderdelen bevat. De warmtepomp wordt bovendien binnen in je technische ruimte gemonteerd, waardoor hij niet aangetast kan worden door de weersomstandigheden.
 • Aan de hand van testen gaan we uit van een verwachte levensduur van de panelen van 25 tot 30 jaar. We bieden 10 jaar garantie op de PVT-panelen (meer informatie betreffende garanties: artikel 7 van de algemene voorwaarden)
 • De Triple Solar PVT-warmtepomppanelen leveren zowel warmte als elektriciteit, werken 24 uur per dag en zijn geschikt voor elk type dak.
 • Onze panelen hebben een hoog rendement, waardoor jij kunt profiteren van extra lage elektriciteitskosten!

Bekijk de video en zie hoe een woning gasloos wordt met het Triple Solar PVT-systeem en de NIBE warmtepomp.

 

Welke Triple Solar-systemen zijn er en wat zijn de verschillen?

Bij het verwarmen met een warmtepomp maken we bij Triple Solar onderscheid tussen compleet gasloos (all-electric) en een hybride opstelling.

All-electric

Bij all-electric wordt de CV-ketel vervangen door een water/water-warmtepomp in combinatie met een berekend aantal Triple Solar PVT-warmtepomppanelen op het dak. Dit werkt met lagetemperatuurverwarming. Hiervoor heb je een lagetemperatuurafgiftesysteem nodig, zoals vloerverwarming of lagetemperatuurradiatoren/convectoren. Daarnaast moet je huis voldoende zijn geïsoleerd en moet je ruimte hebben voor PVT-warmtepomppanelen op je dak. Het aantal panelen is afhankelijk van de grootte van de warmtepomp.

Hybride

Veel Nederlandse woningen zijn niet direct geschikt om gasloos te verwarmen. Bijvoorbeeld vanwege een ouderwets afgiftesysteem of matige tot slechte isolatie. Vandaar dat we bij Triple Solar een hybride PVT-warmtepomp hebben ontwikkeld om gas te besparen. Deze warmtepomp werkt samen met je huidige gasketel. Zodra het niet lukt om alleen met de warmtepomp je huis te verwarmen, springt de gasketel bij. Met dit systeem kun je 60 tot 80% op je gasverbruik besparen. Ook de hybride warmtepomp wordt geleverd met een berekend aantal PVT-panelen voor op je dak.

‘No regret’-oplossing

We noemen ons hybride-systeem ook wel de ‘no regretʼ-oplossing. Mocht het huis op een gegeven moment geschikt zijn om gasloos te verwarmen, dan is de hybride Triple Solar PVT-warmtepomp altijd uit te breiden naar een all-electric systeem. De investering in de hybride PVT-warmtepomp gaat dus niet verloren.

Werkt het PVT-systeem ook in de winter?

Jazeker. Triple Solar PVT-warmtepomppanelen halen hun energie uit de buitenlucht. Met een Triple Solar PVT-warmtepomp kan dat zelfs tot een buitentemperatuur van -10 °C.

Zakt de temperatuur lager, dan voorziet de warmtepomp ook in elektrische bijverwarming.

Wat is het effect van ijsvorming?

Wanneer de temperatuur daalt tot het vriespunt, is het reëel dat er ijsvorming op de PVT-warmtepomppanelen optreedt. Dit fenomeen is vergelijkbaar met bevroren dauw. Dit is nooit schadelijk voor de installatie. De thermische prestatie zal mogelijk iets (maximaal 10%) afnemen, maar er wordt nog steeds voldoende geleverd om je woning en tapwater te verwarmen. Daar wordt het systeem op gedimensioneerd. De kans op ijsvorming is het grootst rond het vriespunt bij vochtige lucht en weinig wind. Gedurende enkele uren per jaar zijn de omstandigheden zodanig, dat het elektrisch element de warmtevraag invult. Op jaarbasis gebeurt dit gemiddeld slechts 43 uur tijdens de nacht (NEN5060). Nieuwbouwwoningen zijn zo goed geïsoleerd dat de binnentemperatuur in zo’n geval amper daalt. Zelfs als de warmtepomp even uitstaat.

Amsterdam_woonark_2020_dak_vorst_4032x3024

Kan ik jullie systeem ergens bekijken?

Wil je de panelen zien, dan kun je het best contact opnemen met je installateur. De meeste installateurs beschikken over een demo-paneel en vertellen je graag meer over de werking. Daarnaast zijn er op dit moment enkele duizenden woningen in Nederland die beschikken over het Triple Solar-systeem. Veel van onze gebruikers laten je graag zien hoe het systeem bij hen thuis werkt. Ook als je graag een kijkje wilt nemen in een woning met het Triple Solar PVT-systeem kun je het best contact opnemen met je installateur.

Ik ben geïnteresseerd in het Triple Solar-systeem, wie kan mij verder helpen?

Wij adviseren contact op te nemen met een installateur of adviseur bij u in de regio. Is de adviseur of installateur nog niet bekend met het Triple Solar-systeem? Wij bieden trainingen aan via onze Triple Solar Academy. Laat uw installateur of adviseur contact met ons opnemen.

TNO, Gelijkwaardigheidsverklaring, EPC-beperkingen, BENG

TNO
In 2009, 2016 en 2017 is het Triple Solar PVT-warmtepomppaneel getest door TNO en gecertificeerd als het paneel dat de beste eigenschappen heeft om te fungeren als energiebron voor de PVT-warmtepomp.
Gelijkwaardigheidsverklaring 
Het Triple Solar-systeem heeft een gelijkwaardigheidsverklaring. Deze verklaring toont aan dat de Triple Solar PVT-warmtepomppanelen samen met de warmtepomp als bron zeer goed presteren volgens de bestaande normen in het Bouwbesluit. Zie hiervoor de registratie in de database van BCRG, het Bureau Centrale Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen.
EPC-berekening
Dankzij deze verklaring kan het Triple Solar-systeem meegenomen worden in een EPC-berekening en dus ingezet worden bij nieuwbouw. Als voorbeeld: bij een woning gebouwd volgens het huidige bouwbesluit, met warmteterugwinning (WTW) via het Triple Solar-systeem, krijg je een EPC van -0,19 (ingevoerd bij Uniec2). De verklaring is opgesteld aan de hand van het geldende toetsingskader NEN 7120 – Energieprestatie van Gebouwen (EPG).
De BENG  

De BENG is de nieuwe berekening van de energieprestatie. Voor meer informatie kijk op PVT-panelen en de BENG

KOELEN

Koelen met het PVT-systeem​

Kun je koelen met het Triple Solar PVT-systeem?

Met de Triple Solar PVT-warmtepomp kun je inderdaad ook koelen. Hierbij worden het afgiftesysteem (het verwarmingssysteem in huis) en de PVT-bron omgekeerd en wordt de warmte uit de woning juist afgegeven aan de buitenlucht.

 

Afgiftesysteem

De koelervaring is afhankelijk van je afgiftesysteem. Convectoren nemen warmte uit de lucht op, waardoor de lucht in de ruimte in temperatuur daalt. Via vloerverwarming wordt niet direct de lucht, maar de massa van de woning afgekoeld (zie hieronder). Klassieke radiatoren zijn niet geschikt om mee te koelen.

 

Koelbeleving

Koeling wordt door de meeste mensen geassocieerd met airconditioning. Het voordeel van airconditioning is dat de ruimte snel afkoelt en er een aangenaam koud briesje waait. Het nadeel is dat de ruimte ook weer snel opwarmt zodra de airco uit staat.

Koelen met vloerverwarming werkt op een fundamenteel andere manier. In plaats van de lucht, wordt de massa van een woning afgekoeld. Het verkoelende effect komt dus niet in de vorm van een fris briesje, maar van een koel aanvoelende vloer. Als je op sokken of blote voeten door een redelijk warme ruimte loopt met een koele vloer, zal de ruimte als aangenaam worden ervaren.

Net als bij verwarmen, werkt koelen met een warmtepomp in een vertraging. Je zult niet binnen een half uur merken dat de vloer lekker koel aanvoelt. Dit heeft enige uren nodig, omdat de gehele betonmassa van de vloer in temperatuur moet dalen. Als de vloer eenmaal op temperatuur is, zal die werken als een buffer en daarmee de temperatuur in de ruimte ook stabiliseren en langer koel houden.

Hoe activeer ik koelen op mijn PVT-warmtepomp?

De koelfunctie kan op twee manieren worden geactiveerd:

 

1.Met een thermostaat

Koelen werkt het beste met een OpenTherm-thermostaat die koelen ondersteunt.

 

Thermostaten die koelen ondersteunen:

 • Honeywell Round Heat/Cool.
 • De Plugwise Anna (met koeloptie, apart aan te schaffen bij Plugwise).

 

2.Zonder een thermostaat

Zonder een thermostaat is het mogelijk om de koelfunctie te activeren met My Triple Solar.

Kan ik ook koelen met een NIBE water/water-warmtepomp?

Triple Solar heeft een koelmodule ontwikkeld om samen met de NIBE water/water-warmtepomp actief te kunnen koelen. Bekijk de koelmodulebrochure.

Triple-Solar-PVT-paneel-warmtepomp-met-koelmodule-zonnepaneel-airconditioning-01

WONING

Woningeigenschappen​

Is mijn huis geschikt voor het Triple Solar-systeem?

Een woning is geschikt voor een all-electric warmtepompsysteem als het beschikt over een lagetempratuurafgiftesysteem en over voldoende isolatie. Dit is nodig omdat een warmtepomp het CV-water tot een lagere temperatuur verwarmt dan reguliere gas-CV-instanties. Voorbeelden van lagetemperatuurafgiftesystemen zijn: wand- en/of vloerverwarming en speciale lagetemperatuurradiatoren/convectoren.

Doe de verwarmingstest

Er bestaat ook een eenvoudige test om te controleren of je woning geschikt is voor een all-electric of hybride systeem. Verlaag de temperatuur van je huidige CV naar 45-50°C. Houd de temperatuur in je huis in die periode goed in de gaten, vooral in de ochtend na een koude nacht. Als het in de ochtend snel genoeg warm wordt in huis, is de kans groot dat je huis verwarmd kan worden met een volledig elektrische warmtepomp. Wordt je huis niet snel genoeg warm, dan kun je het beste kiezen voor een hybride systeem. Dat is altijd geschikt en zorgt voor een gasbesparing van 60 tot 80%. Meer informatie over het hybride systeem lees je hier.

 

Moet ik mijn huis eerst isoleren?

Voor beide systemen, all-electric en hybride, geldt: het beste rendement wordt behaald als het huis voldoet aan de huidige isolatienormen. Bij nieuwbouw is dit natuurlijk automatisch het geval. Voor bestaande bouw geldt dat het huis minimaal energielabel C moet hebben. Een huis met energielabel C mag nog niet ‘groen’ heten, maar de belangrijkste energiebesparende maatregelen zijn wel genomen. Denk hierbij aan spouw-, vloer- en dakisolatie en het toepassen van minimaal HR++-glas. Er zijn verschillende bedrijven die zich specialiseren in het isoleren van je huis, maar als je een beetje handig bent, kun je ook zelf veel doen aan de isolatie van je huis.

Kan ik verwarmen met mijn bestaande radiatoren?

Met de Triple Solar hybride PVT-warmtepomp is het mogelijk om je woning te verwarmen met bestaande (oudere) radiatoren. De warmtepomp kan verwarmen tot 70 °C en de gasketel kan, indien nodig, bijspringen.

Bij de all-electric opstelling wordt het afgeraden om met bestaande radiatoren te verwarmen. De warmteoverdracht van de radiatoren is niet voldoende om je woning te verwarmen met de lagetemperatuurverwarming.

Wat is de invloed van de zon en hoe belangrijk is oriëntatie op het zuiden?

Het Triple Solar-systeem is voor warmte niet afhankelijk van de zon. De PVT-warmtepomppanelen onttrekken warmte uit de buitenlucht (80%) en uit daglicht (20%). Het systeem heeft natuurlijk wel voordeel van zonlicht. Door de zon ontstaat een hogere brontemperatuur, waardoor de warmtepomp minder elektriciteit nodig heeft om bruikbare warmte af te geven. Overdag en in de zomer werkt de warmtepomp dus zuiniger dan ‘s nachts en in de winter. En hoewel het systeem dus ook prima werkt op het noorden, is het nog zuiniger bij plaatsing van de panelen op het zuiden. Wat de elektriciteitsopbrengst betreft, geldt natuurlijk nog altijd: meer zon is meer elektriciteit.

FINANCIEEL

Vragen over kosten, financiering en subsidie

Wat kost het Triple Solar-systeem?

De prijs van het systeem is afhankelijk van de situatie. Wil je graag weten wat het kost om bij jou thuis een Triple Solar-systeem te installeren? Neem contact op met een installateur of adviseur bij u in de regio.
Prijsvoorbeeld: 
De kosten voor een all-electric PVT-systeem met installatie zijn gemiddeld €30.000,-* (6kW warmtepomp).
Voor het hybride-systeem (60-80% gasbesparing) moet je rekening houden met een bedrag van 15 tot 18 duizend euro*.
Er is rekening gehouden met de landelijk geldende ISDE-subsidie à €4.200,- voor de warmtepomp en de BTW-teruggave op PVT-panelen.
*de prijs is afhankelijk van de situatie en de eventuele aanpassingen die uitgevoerd moeten worden, de genoemde prijs is indicatief. 

Triple Solar - installatie Taart diagram PVT paneel

 

Wat is de Total Cost of Ownership?

Voor de opdrachtgever is de TCO erg belangrijk. De investerings- en onderhoudskosten en energiekosten mogen zeker niet stijgen.
Voor de bewoner is het fijn dat er voortaan elektriciteit wordt afgerekend, want de gasprijs stijgt jaarlijks (in de afgelopen 3 jaar al 26%, van 61 naar 77 cent per kuub) en de elektriciteitskosten blijven vrijwel gelijk.

Voor de opdrachtgever geldt dat de investering in de hoogwaardige en duurzame Triple Solar-installatie veelal wat hoger is dan in een lucht/water-warmtepomp (met een vergelijkbare hoeveelheid PV-panelen), maar dat de TCO lager is.

Hieronder de verschillen:

 • Geen buitenunit die na 8-10 jaar vervangen moet worden.
 • Geen jaarlijks onderhoud waarvoor een afspraak ingepland moet worden.
 • Geen overlast door het geluid van de buitenunit, wat kan leiden tot klachten en nazorg (geluid kan verergeren met de jaren).
 • Lagere energiekosten voor de gebruiker zorgen ook voor minder klachten en nazorg.

 

Een vergelijk met de verschillende alternatieven:

TCO-Triple-Solar-PVT-panelen-2022

Zijn er financieringsmogelijkheden?

Er zijn verschillende mogelijkheden om het Triple Solar-systeem te financieren. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van verschillende duurzaamheidsleningen. Bekijk via de Energiesubsidiewijzer voor welke financieringsmogelijkheden je in aanmerking kan komen. Hieronder staan een aantal opties uitgelicht.

 

Extra hypotheek

Banken bieden de mogelijkheid om een extra hypotheek te verstrekken wanneer je een huis koop met de mogelijkheid om te besparen op energie. Met de besparing op je energierekening kan je bijvoorbeeld een deel van de extra hypotheeklasten betalen.

Voor een Nul Op De Meter-woning waarbij een huishouden dezelfde hoeveelheid of minder energie verbruikt dan het huis zelf opwekt, is er nog extra ruimte. De voorwaarden verschillen per bank.

Lees meer over een extra hypotheek bij Milieucentraal.

 

Energiebespaarlening voor particulieren en VvE’s

Met laagdrempelige financiering maakt het Warmtefonds (een regeling van de Rijksoverheid) mogelijk dat je energiebesparende maatregelen kunt nemen voor jouw woning of appartementencomplex.

Je kan tot wel 27 duizend euro lenen tegen zeer voordelige rentetarieven. Dit betekent dat je de aankoopkosten niet in één keer hoeft te betalen. Bovendien is de besparing op je energierekening vaak hoger dan de afbetaling van de lening.

Voor huishoudens met een verzamelinkomen tot maximaal 60 duizend euro bestaat zelfs de mogelijkheid om 10.000 euro rentevrij te lenen.

Lees meer over de Energiebespaarlening.

 

Restauratiefonds

Een andere optie is het Restauratiefonds. Dit is speciaal voor het verduurzamen van monumenten. Verschillende banken en ook gemeenten bieden hiervoor leningen aan.

Welke subsidie kan ik krijgen?

ISDE subsidie voor warmtepomp

Voor zowel bedrijven als particulieren is het mogelijk om subsidie te krijgen voor een warmtepomp. Dit kan alleen als de warmtepomp geïnstalleerd is in een woning met een bouwjaar voor 1 januari 2019. Of als je kan aantonen dat de omgevingsvergunning voor 1 juli 2018 is aangevraagd.

Het gaat om de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidiebedrag voor een 3kW PVT-warmtepomp is vanaf € 4.425,-. Bekijk hier het subsidiebedrag voor jouw warmtepomp: Download apparatenlijst. De Triple Solar PVT-Warmtepomp 3.5 is te vinden onder meldcode: KA21932.

Een subsidie aanvragen is vaak lastig en tijdrovend. Wil je er zeker van zijn dat de subsidie wordt toegekend? De Centrale verzorgt aanvragen voor ISDE, EIA, SDE++ en BOSA. Direct subsidie laten aanvragen door De Centrale? Klik hier voor particulieren en zakelijk.

SDE++ subsidie bij grootschalige toepassing PVT-panelen

Voor grootschalige projecten waarbij PVT-warmtepomppanelen toegepast worden als bron voor de warmtepomp of bij regeneratie van WKO-installaties kun je subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Het gaat hier om projecten met een warmtepompvermogen van minimaal 500 kW en een PVT-oppervlak van minimaal 600m2. Bekijk de website van de RVO voor meer informatie.

Lokale subsidie

Naast de landelijke subsidies zijn er ook lokale initiatieven om subsidies te verlenen. Via de Energiesubsidiewijzer kan je per gemeente zien welke subsidies je kan krijgen.

BTW-teruggave

Particulieren kunnen de betaalde BTW voor de aanschaf en installatie van de Triple Solar PVT-warmtepomppanelen terugvragen. Bekijk dit document van De Centrale voor meer informatie. Ben je particulier en wil je niet voor verassingen komen te staan met de BTW-teruggave? Wij adviseren contact op te nemen met De Centrale. Zij verzorgen aanvragen voor BTW-teruggave. Klik hier voor meer informatie.

TECHNIEK

Technische informatie over het PVT-systeem

Werken jullie PVT-warmtepomp panelen ook in combinatie met andere systemen?

Ten eerste is het Triple Solar-systeem zeker geschikt voor een buffervat. Wij bieden ook een buffervat of boiler aan in ons pakket. Bij een all-electric systeem is een buffervat of boiler een vereiste. In een hybride opstelling zorgt het buffervat of de boiler voor een hogere gasbesparing, omdat ook het tapwater door de warmtepomp verwarmd kan worden.

Wij raden af om het Triple Solar-systeem in combinatie met een zonneboiler te installeren. Niet omdat het niet mogelijk is, maar omdat het kostentechnisch niet interessant is. Als je al een bestaand systeem hebt met zonneboilers en je wilt daar graag onze PVT-warmtepomppanelen met warmtepomp aan toevoegen, is dat wel mogelijk. Bespreek dit met je installateur, die kan je daarmee het beste verder helpen.

Weet je installateur het niet, laat hem dan contact met ons opnemen.

Werkt het Triple Solar PVT-systeem ook met een andere warmtepomp?

Het Triple Solar-systeem zoals wij het aanbieden met de NIBE, Triple Solar of Alpha Innotec warmtepomp is vanuit ons gezien het meest optimaal. Ten eerste omdat wij deze merken zien als de beste op de markt. Daarnaast is de software van NIBE afgestemd op onze PVT-warmtepomppanelen. Als je toch een andere warmtepomp wilt aanschaffen is dat mogelijk, zolang het een water/water-warmtepomp is. Wil je hier meer informatie over hebben, kun je het best contact opnemen met je installateur en de verkoper van de warmtepomp.

Hoe worden de PVT-warmtepomppanelen geïnstalleerd?

De Triple Solar PVT-warmtepomppanelen worden, net als gewone PV-panelen, standaard met behulp van een montagesysteem over de dakpannen heen geplaatst. De benodigde leidingen maken we in RVS, zodat ze nooit meer vervangen hoeven te worden. Natuurlijk is een goede dakdoorvoer essentieel. Vaak is het mogelijk om de bestaande dakdoorvoer van de oude CV-ketel te gebruiken.

Bekijk de video voor de uitleg.

Kan ik de PVT-warmtepomppanelen ook in-dak laten plaatsen?

Onze PVT-warmtepomppanelen zijn niet in-dak te plaatsen. De reden: het behalen van een zo hoog mogelijk rendement van de PVT-panelen. Om een zo goed mogelijke temperatuuruitwisseling te krijgen, is het belangrijk dat het thermische deel aan de onderkant van de panelen genoeg luchtstroom krijgt. Wel wordt er veel aandacht besteed aan het ontwerp van de panelen. Wil je graag zien hoe de Triple Solar PVT-warmtepomppanelen eruitzien? Klik hier voor verschillende uitgevoerde projecten met het Triple Solar-systeem.

Wat is de COP of SCOP?

De COP (Coefficient of Performance) is de verhouding tussen de afgegeven hoeveelheid warmte en het elektriciteitsverbruik. De SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) is de gemiddelde verhouding tussen de afgegeven hoeveelheid warmte en het elektriciteitsverbruik, gemeten over een heel jaar in een specifiek land.

Bij Triple Solar spreken we doorgaans over de SCOP, omdat die meer waarheidsgetrouw is dan de COP. De COP kan een vertekend beeld geven, omdat de omstandigheden (bijv. soort bron en buitentemperatuur) van groot belang zijn. De SCOP is betrouwbaarder, omdat het de invloeden van de seizoenen meerekent om zo tot een gewogen gemiddelde te komen. Daarnaast maakt de SCOP het vergelijken van warmtepompen makkelijker, omdat de omstandigheden altijd gelijk moeten zijn, ongeacht het type systeem.

Voor de Triple Solar PVT-warmtepomppanelen in combinatie met een NIBE-warmtepomp is een SCOP van 5,6* haalbaar. Dit houdt in dat je voor elke kWh elektrische energie die je in het systeem stopt, 5,6 kWh aan warmte terugkrijgt.

*De SCOP is vastgesteld in de gelijkwaardigheidsverklaring opgesteld door BCRG.