1a-pvt-panelen-bron-warmtepomp-NOM-woning-Triple-Solar-Medemblik-Meacasa-Nieuwe bouwers-01

Uitdaging

Gasloze nieuwbouw woningen Medemblik: Hoe bouw je 16 nieuwe duurzame woningen die ook nog eens geen gas gebruiken aan het water? De wens was ook om deze huizen duurzaam te verwarmen, zonder lawaai en compleet gasloos.

Verduurzamen en verjongen woningvoorraad met gasloze nieuwbouw woningen

Deze 16 woningen zijn onderdeel van een nieuwe waterrijke woonwijk met daarin ruimte voor circa 200 duurzame woningen. De wijk voorziet in de woningbouwbehoefte en levert een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing en verjonging van de woningvoorraad in Gemeente Medemblik.

Duurzame en gasloze wijk

De nieuwe wijk wordt duurzaam gebouwd en zal volledig gasloos zijn. Dit betekent dat woningen alleen op het elektriciteitsnet aangesloten zijn. Bovendien worden woningen zoveel mogelijk energieneutraal gebouwd. Wat inhoudt dat er net zoveel stroom wordt opgewekt als verbruikt. Het energieverbruik is in principe per saldo nul: een flinke besparing voor bewoners op de energiekosten.

Op advies van de oudheidkundige vereniging Medenblick en de stadsraad van Medemblik is gekozen voor molennamen omdat in het plangebied resten zijn gevonden van een watermolen. Deze watermolen was onderdeel van een complex met vijftien molens, die zijn gebouwd tussen 1550 en 1585. De molens zijn in het begin 1900 gesloopt.

De straten krijgen de namen Binnenkruier, Koningsspil, Molengang, Oosterschans en Molenbrug.

De oplossing

In Medemblik hebben we bij deze 16 nieuwe duurzame en gasloze huizen 128 PVT-panelen geplaatst. Deze zijn de efficiënte & stille bron voor de warmtepompen. De PVT-panelen leveren dus niet alleen elektriciteit maar ook warmte energie.

Deze gasloze nieuwbouw woningen kwamen tot stand in samenwerking met:

De opdracht gever is projectontwikkelaar Meacasa die haar woningen duurzaam en organisch ontwerpt. . De bouw wordt verzorgd door Nieuwe Bouwers B.V.. De technische installatie wordt geïnstalleerd door installateur van dam groep.

Wilt u ook duurzaam nieuwbouwen? Neem dan snel contact met ons op.

Einde: gasloze nieuwbouw woningen Medemblik