1. Wat is het Triple Solar®  PVT warmtepomppaneel systeem en wat zijn de voordelen?

Het Triple Solar®-systeem bestaat uit Triple Solar warmtepomppanelen in combinatie met een water/water warmtepomp. De panelen werken als bron voor de warmtepomp, die de energie uit de buitenlucht, daglicht en zonlicht haalt.  Door de koperen leidingen van de wisselaar aan de achterzijde van het warmtepomppaneel stroomt een koelvloeistof: glycol. Die neemt de omgevingswarmte op en geleidt die naar de warmtepomp in de woning. De warmtepomp verzorgt de warmte voor verwarming en warm tapwater.
Doordat het warmtepomppaneel ook is uitgerust met een zonnepaneel, is het mogelijk om vanuit één oppervlak een pand niet alleen van warmte en warm tapwater, maar ook van elektriciteit te voorzien. Aardgasvrij. En dat in alle seizoenen, 24 uur per dag.
Dus waarom kiezen tussen warmte of elektriciteit, als het met het Triple Solar®-systeem mogelijk is om beide op te wekken?

Voordelen Triple Solar® PVT systeem:
– Warmte én elektriciteit
– Duurzaam: aardgasvrije oplossing
– Meer wooncomfort en gebruiksgemak
– Stabiele energievoorziening in ieder jaargetijde, 24/7
– Veilig, stil en onderhoudsvrij

2. Waaruit is het Triple Solar warmtepomppaneel opgebouwd en hoe ziet het eruit?

Het innovatieve Triple Solar paneel bestaat uit een thermisch (T) gedeelte, waar fabrieksmatig een fotovoltaïsch (PV) paneel op gelamineerd zit; een ander woord voor zonnepaneel. Hierdoor is het mogelijk om, in combinatie met een warmtepomp, zowel warmte als elektriciteit te genereren. En een mooie bijkomstigheid: doordat de warmte van de zon weggevoerd wordt uit het paneel, wordt de efficiëntie van het zonnepaneel hoger. Het geheel heeft het uiterlijk van een normaal zonnepaneel, zonder rand of klemmen:

Copyright Frank van Maanen PVT paneel Triple Solar

Copyright Frank van Maanen PVT paneel Triple Solar

 

3. Wat is het verschil tussen een Triple Solar warmtepomppaneel en een standaard PVT-paneel?

Hoewel het Triple Solar warmtepomppaneel is opgebouwd uit een PV en een T gedeelte, is het geen standaard PVT-paneel. Het voornaamste verschil met de vele standaard PVT-panelen, is dat het Triple Solar warmtepomppaneel ontworpen is om óók als er geen zon is energie (warmte) op te wekken. Dit kan doordat het paneel behalve uit zon- en daglicht ook heel goed warmte kan winnen uit de buitenlucht. Hierdoor kan, in combinatie met een warmtepomp, ook ‘s nachts gratis warmte uit het paneel worden onttrokken. En in de winter doet de opbrengst niet onder voor die in de zomer.

 

4. Waarom een warmtepomp?

Een warmtepomp heeft, behalve dat het een aardgasvrije energieoplossing biedt, meerdere voordelen:

Hoog rendement: Een warmtepomp met een rendement tot soms wel meer dan 500% een uitstekende warmteleverancier. De warmte die de warmtepomp afgeeft wordt grotendeels gratis gewonnen uit de omgeving. En de warmtepomp zelf heeft slechts een kleine hoeveelheid ingekochte energie nodig om de warmte uit de omgeving om te zetten naar bruikbare warmte voor in een woning.

Lage CO2-uitstoot: De CO2-uitstoot bij verwarming via een warmtepomp is beduidend lager – zo’n 60% – ten opzichte van verwarming via een cv-ketel op gas.

Meer wooncomfort en gebruiksgemak: Als een warmtepomp goed wordt ingesteld, is het niet meer nodig om de warmtepomp uit of lager te zetten als u gaat slapen of de deur uitgaat. Een warmtepomp houdt een woning (of ander pand) constant op temperatuur, eigenlijk zoals de automatische klimaatregeling (climate control) in auto’s. Het apparaat is bovendien gemakkelijk in gebruik.

Stil en betrouwbaar: Een brine/water warmtepomp (het type pomp dat bij het Triple Solar®-systeem hoort) is stil en onderhoudsvrij én werkt altijd – ook als het vriest.

Met een brine/water warmtepomp wordt een warmtepomp bedoeld die als medium water/glycol heeft en als afgifte water voor de CV-zijde.  Brine =  water + antivries toevoeging.

 

5. Wat voor warmtepomp hoort er bij de warmtepomppanelen en is Triple Solar hier ook producent van?

Triple Solar is producent van de warmtepomppanelen, die in principe met iedere brine/water warmtepomp kunnen samenwerken. Dit type warmtepomp heeft geen bewegende onderdelen, waardoor de pomp stil en onderhoudsvrij is én altijd werkt – ook als het vriest. Triple Solar werkt vaak met NIBE warmtepompen. Voor welk merk warmtepomp u uiteindelijk zelf kiest, is aan u. Uw installateur kan hierin adviseren.

 

Hoe werkt het?

6. Hoe werkt het Triple Solar®-systeem precies?

Werking van het warmtepomppaneel

Het innovatieve Triple Solar warmtepomppaneel wekt elektriciteit op via het zonnepaneel en wint daarnaast warmte uit daglicht, zonlicht en buitenlucht. Waar de elektriciteit naar het elektriciteitsnet gaat, wordt de warmte doorgegeven aan de warmtepomp. Dankzij de combinatie van drie bronnen voor warmte is het rendement van het Triple Solar warmtepomppaneel hoog – hoger dan dat van bijvoorbeeld een zonneboiler, die alleen gebruikmaakt van direct zonlicht – en vormt het een stabiele energiebron in ieder jaargetijde, 24 uur per dag.

Het warmtepomppaneel is gemaakt van aluminium. Door buizen onder het strak ogende oppervlak stroomt speciale vloeistof: glycol. Deze vloeistof neemt de omgevingswarmte vanuit de drie bronnen op en geleidt deze naar de warmtepomp.

Werking van de warmtepomp

De warmte uit de bron, de Triple Solar warmtepomppanelen, is van relatief lage temperatuur. In de warmtepomp wordt de warmte omgezet in bruikbare, hogere warmte voor een woning/gebouw, denk aan verwarming en warm tapwater. De warmtepomp, die op elektriciteit werkt, vervangt daarmee de cv-ketel op gas.

hoe werkt een warmtepomp met Triple Solar PVT paneel zonnepaneel

hoe werkt een warmtepomp met Triple Solar PVT paneel zonnepaneel

De warmtepomp waar het om gaat is een elektrische compressiewarmtepomp (brine/water). Het werkingsprincipe van dit type warmtepomp is het makkelijkste uit te leggen aan de hand van de onderdelen van ervan, de verdamper, compressor en condensor, gekoppeld aan drie fasen:

Fase 1: Het onttrekken van de warmte

In de warmtepomp bevindt zich een verdamper. Deze verdamper bevat een zogeheten transportvloeistof, die al bij lage temperatuur verdampt. De omgevingswarmte vanuit de bron (de warmtepomppanelen) zorgt ervoor dat de vloeistof in de verdamper verwarmt, en als gevolg daarvan verdampt.

Fase 2: Samenpersen

De elektrische compressor in de warmtepomp perst de vrijgekomen damp vervolgens samen. Door dit proces stijgt de druk in de warmtepomp en neemt de temperatuur toe.

Fase 3: Afgifte van de warmte

In de condensor krijgt de damp dankzij het expansieventiel weer de ruimte. Hierdoor neemt de druk af en gaat de damp weer over in (transport)vloeistof. Bij dit proces komt warmte vrij. Deze warmte wordt vervolgens naar het afgiftecircuit – de verwarmingsinstallatie of de boiler – geleid. De temperatuur van de afgegeven warmte is aanzienlijk hoger dan de temperatuur van de oorspronkelijk opgenomen warmte, en nu bruikbaar voor verwarming en warm tapwater. De transportvloeistof stroomt vervolgens weer naar de verdamper, waarna het proces weer opnieuw begint.

hoe werkt een warmtepomp precies Triple Solar

hoe werkt een warmtepomp precies Triple Solar

 

7. Wat is de invloed van de zon en hoe belangrijk is oriëntatie op het zuiden?

Hoewel het Triple Solar®-systeem voor warmte niet afhankelijk is van de zon doordat het warmtepomppanneel ook in staat is warmte uit de buitentemperatuur en daglicht te halen, heeft het natuurlijk wel voordeel van zonlicht. Door de zon ontstaat een hogere brontemperatuur, waardoor de warmtepomp minder elektriciteit nodig heeft om uiteindelijk bruikbare warmte af te geven. Overdag en in de zomer werkt de warmtepomp dus zuiniger dan ‘s nachts en in de winter. En hoewel het systeem dus ook prima werkt op het noorden, is het wel (nog) zuiniger bij plaatsing van de panelen op het zuiden.

Wat elektriciteit betreft geldt natuurlijk nog altijd: meer zon is meer elektriciteit.

 

8. Wat zijn de voordelen ten opzichte van andere systemen?

Behalve het Triple Solar®-systeem, zijn er ook nog andere vergelijkbare systemen: de lucht/warmtepomp met luchtbox als bron en de warmtepomp met bodemlus als bron. Onderstaande tabel laat de verschillen voordelen van het Triple Solar®-systeem ten opzichte van deze andere systemen zien:

Warmtepomp met Triple Solar panelen als bron Lucht/warmtepomp met luchtbox als bron Warmtepomp met bodemlus als bron
Energiebron Zonlicht, daglicht en buitenlucht Buitenlucht Aarde (de bodem)
Gemiddelde brontemperatuur gedurende het jaar Hoog; de combinatie van drie bronnen zorgt voor een optimale benutting van energie Laag; de gemiddelde buitentemperatuur is 11 graden Laag; tijdens het winterseizoen daalt de temperatuur soms tot 0 graden of nog minder
Gevolgen bij temperatuur onder vriespunt Blijft werken zonder problemen (kan niet bevriezen), en met nog steeds een relatief goede brontemperatuur Kan bevriezen; door de vorming van ijspegels kan de luchtbox niet meer draaien en dus zijn werk niet meer doen De warmtepomp blijft werken, maar de brontemperatuur wordt bij dit systeem erg laag
Geluid Stil; geen bewegende onderdelen Ventilatorgeluid door bewegende onderdelen Stil, geen bewegende onderdelen
Installatie en onderhoud Gemakkelijk te installeren en onderhoudsvrij Gemakkelijk te installeren, wel onderhoud nodig Relatief ingewikkelde installatie; de bodemlus moet op zo’n 150m diepte geplaatst worden

 

 

Installatie

9. Aan welke eisen moet mijn woning/pand voldoen en welke voorbereidingen worden getroffen voor installatie?

Het installeren van het Triple Solar®-systeem is eenvoudig en vlot te realiseren. Wel moet uw woning/pand aan een aantal eisen voldoen en is er, afhankelijk van uw woning, enige voorbereiding nodig.

Eisen en voorbereiding

Isolatie: Het beste rendement wordt behaald als het huis voldoet aan de huidige isolatienormen. Voor nieuwbouw geldt dit natuurlijk automatisch; voor bestaande bouw geldt dat het huis/pand minimaal energielabel C moet hebben. Een huis met energielabel C mag nog niet ‘groen’ heten, maar de belangrijkste energiebesparende maatregelen zijn wel genomen: spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie en dubbel glas.

Ruimte: Het systeem heeft enige ruimte nodig. Een warmtepomp is groter dan een cv-ketel en heeft ongeveer 1 vierkante meter nodig bij een hoogte van 2 meter. Verder moet de vloer sterk genoeg zijn om het gewicht van de warmtepomp, circa 300 kg, te houden.

Dak: De dakconstructie moet voldoende sterk zijn om de warmtepomppanelen te dragen.

Meterkast: De meterkast wordt omgebouwd naar 3x25A. Hiervoor wordt bij de netwerkbeheerder een aanvraag gedaan.

Verwarming: Als er geen vloerverwarming aanwezig is, dan worden de aanwezige radiatoren naar een lage temperatuur verwarming (LTV) gebracht door middel van speciale convectoren, met een aanvoertemperatuur van 35 tot maximaal 45 graden.

 

10. Hoe wordt het systeem geïnstalleerd?

Plaatsing PVT panelen

De Triple Solar PVT warmtepomppanelen worden, net als gewone PV zonnepanelen, standaard met behulp van een montagesysteem over de dakpannen heen geplaatst. U kunt er ook voor kiezen om met de Triple Solar warmtepomppanelen de normale dakbedekking te vervangen. Dit heet building integrated, waarbij een een waterdichte laag wordt aangebracht onder de panelen. Dit is over het algemeen wel een duurdere oplossing.

Triple-Solar-PVT-paneel-warmtepomppaneel-zonnepaneel-de-draai-heerhugowaard-02

Triple-Solar-PVT-paneel-warmtepomppaneel-zonnepaneel-de-draai-heerhugowaard-02

Voor de plaatsing van de PVT panelen zijn er twee opties: op de dakpannen of in plaats van de dakpannen.

Plaatsing warmtepomp

Behalve de warmtepomppanelen op het dak, wordt er de warmtepomp met toebehoren geïnstalleerd. Zoals eerder al genoemd heeft dit geheel enige ruimte nodig. Hieronder ziet u het geheel in onze demoruimte. Dit kan uiteraard compacter worden geïnstalleerd in een kleinere ruimte.

Triple Solar PVT paneel Test presentatieruimte

Triple Solar PVT paneel Test presentatieruimte

 

11. Hoe lang duurt levering en plaatsing?

Als u besluit verder te gaan zonder gas met het Triple Solar®-systeem, dan kunt u rekenen op een korte levertijd. De plaatsing van het systeem is vlot te realiseren. Over het algemeen zijn installateurs er 5 dagen mee bezig. De installateur stelt het systeem voor u in, zodat het gelijk werkt en u er verder geen omkijken naar heeft.

 

12. Ik wil verder zonder gas met het Triple Solar®-systeem. Hoe nu verder?

U kunt het Triple Solar®-systeem bij u laten plaatsen door een installateur. Na uw besluit om verder te gaan zonder gas met het Triple Solar®-systeem is de eerste stap dan ook: het uitzoeken van een geschikt installatiebedrijf. Dat kan natuurlijk uw eigen vertrouwde installateur zijn, of één van onze partners.

Voorbereiding

Om de installateur goed op weg te helpen, is het handig alvast een Schouwingsformulier in te vullen. Ook is het handig om foto’s te maken van:
De plek waar de warmtepomp geplaatst moet worden
De meterkast
De woning/het pand met het aanzicht van het dak
De radiatoren in de woonkamer en de keuken

Succesvolle installatie
Uiteraard helpen wij de installateur met de benodigde instructies voor een succesvolle installatie van het Triple Solar®-systeem.

Merk warmtepomp

Triple Solar producent van de warmtepomppanelen, die in principe met iedere brine/water warmtepomp kunnen samenwerken. Triple Solar werkt vaak samen met NIBE warmtepompen. Voor welk merk warmtepomp u uiteindelijk kiest zelf kiest, is aan u. De installateur kan u hierin adviseren.

Kosten en Financiering

13. Wat kost het systeem wat krijg ik daarvoor?

Het Triple Solar®-systeem haalt u in huis vanaf (afgerond en grove schatting) €25.000 euro voor een typisch Nederlandse doorzonwoning, subsidies niet meegerekend. Hieronder ziet u waar dit bedrag uit is opgebouwd. U ziet ook waar u op uitkomt met de landelijk geldende subsidie voor warmtepompen en de BTW-teruggave op zonnepanelen (zie ook de vraag over subsidies en financiering).

Kosten PVT paneel zonnepaneel warmtepomp Installatie percentage

Kosten PVT paneel zonnepaneel warmtepomp Installatie percentage

 

14. Is het mogelijk om subsidie of een andere vorm van financiering voor het systeem te krijgen?

Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda. Er zijn dan ook allerlei mogelijkheden om energiebesparende maatregelen, zoals het Triple Solar®-systeem, te financieren. Zo zijn er landelijke en lokale subsidies, is het mogelijk (deels) de btw terug te krijgen en kunt u gebruikmaken van verschillende duurzaamheidsleningen.
Via de Energie Subsidiewijzer is het mogelijk om te checken voor welke financieringsmogelijkheden u in aanmerking komt. Hieronder zetten we ook een aantal opties op een rij.

Landelijke subsidie

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Daarom is het voor zowel bedrijven als particulieren mogelijk om een subsidie te krijgen voor een warmtepomp: de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Het subsidiebedrag voor een 6 kW warmtepomp is  €2800 euro. De meerjarige regeling opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020.

Energie Investerings Aftrek (EIA)
Voor bedrijven die een investering willen doen in energiezuinige technieken en duurzame energie is er de Energie Investerings Aftrek (EIA). Het Triple Solar®-systeem is officieel erkend/gecertificeerd voor de regeling. Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 55% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Lokale subsidie

Naast landelijke subsidie, zijn er ook veel lokale initiatieven om subsidies te verlenen. De gemeente Amsterdam verleent bijvoorbeeld vanaf 1 september 2017 een subsidie om de koplopers te steunen die nu de overstap maken naar aardgasvrij wonen in de bestaande woningvoorraad, de Subsidieregeling Amsterdam Aardgasvrij. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal €8.000 voor renoveren naar een woning waarbij het huishouden dezelfde hoeveelheid of minder energie verbruikt dan het huis zelf opwekt (Nul Op de Meter-woning) en maximaal €5.000 voor duurzame verwarming inclusief aardgasvrij koken.
Via de Energie Subsidiewijzer is het mogelijk om per woonplaats te zien welke subsidies er zijn.

Btw-teruggave

Als particulier kunt u ook de betaalde btw voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugkrijgen via uw belastingaangifte. In het geval van de Triple Solar warmtepomppanelen kunt u dus de BTW op het fotovoltaïsch (PV) paneel terugkrijgen, dat op het thermisch (T) gedeelte gelamineerd zit (bekijk voor meer informatie over de opbouw van het paneel de pagina Het Triple Solar®-systeem). Een gedetailleerd stappenplan voor de BTW-teruggave vindt u op de website van Milieu Centraal.
Extra hypotheek

Wanneer u een huis koopt waar mogelijkheden liggen om te besparen op energie, kunnen banken hier extra hypotheek voor verstrekken. Van de besparing op uw energierekening kunt u bijvoorbeeld een deel van de lasten van de extra hypotheek betalen. Voor een Nul Op De Meter-woning, waarbij het huishouden dezelfde hoeveelheid of minder energie verbruikt dan het huis zelf opwekt, is er nog weer extra ruimte. De voorwaarden verschillen per bank.

Lening

De Energiebespaarlening is een regeling vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds, waarbij huiseigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen. U kunt tot €25.000 lenen; als het een energieneutrale woning (Nul op de Meter-woning) betreft zelfs €50.000. Overigens is het ook mogelijk om een lening af te sluiten met een Vereniging van Eigenaren (VVE), hiervoor gelden weer andere bedragen. Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds.
Een andere optie is het Restauratiefonds, speciaal voor het verduurzamen van monumenten. Verder bieden verschillende banken, en ook gemeenten, leningen aan.

Certificering en productie

15. Waar wordt het Triple Solar warmtepomppaneel geproduceerd?

De Triple Solar warmtepomppanelen worden in Nederland geproduceerd. In onze eigen fabriek in Friesland worden de panelen ontwikkeld en montageklaar gemaakt. Het zonnepaneel wordt geproduceerd door Bisol. Dit bedrijf produceert alle producten uitsluitend binnen de Europese Unie, waardoor het een nauwkeurige kwaliteitscontrole kan garanderen.

 

16. TNO certificering

In 2009, en later nog een keer in 2016 en 2017, is het Triple Solar warmtepomppaneel getest door TNO en gecertificeerd als het paneel dat de beste eigenschappen heeft om te fungeren als energiebron voor de brine/water warmtepomp.

Gelijkwaardigheidsverklaring

Het Triple Solar®-systeem heeft een gelijkwaardigheidsverklaring, die aantoont dat de Triple Solar warmtepomppanelen samen met de warmtepomp (specifiek van het merk NIBE) als bron zeer goed presteren volgens de bestaande normen in het Bouwbesluit.
EPC-berekening

Dankzij deze verklaring kan Het Triple Solar®-systeem meegenomen worden in een EPC-berekening, en dus ingezet worden bij nieuwbouw. Als voorbeeld: bij een woning, gebouwd volgens het huidige bouwbesluit, met warmteterugwinning (WTW) met het Triple Solar®-systeem krijg je een EPC van -0,19 (ingevoerd bij Uniec2).

De verklaring is opgesteld aan de hand van het geldende toetsingskader NEN 7120 – Energieprestatie van Gebouwen (EPG). Het document is terug te vinden in de Databank Gecontroleerde Kwaliteitsverklaringen en Gelijkwaardigheidsverklaringen.
Instructies

Lees voor meer informatie over het invoeren van de juiste gegevens voor de EPC-berekening de instructies.

Als u nog meer vragen heeft en de antwoorden erop hierboven niet heeft gevonden email dan naar [email protected]