Hoe en wat?

Op deze pagina krijg je achtergrondinformatie over de werking van het Triple Solar®-systeem.
Lees om te beginnen de pagina Introductie om er in te komen en om te lezen over alle voordelen.

Hoe werkt het?

Bekijk de animatie en krijg een eerste indruk van de werking.

Animatie van de werking van de Triple Solar® PVT-panelen

Wat is het Triple Solar®-systeem?

Het Triple Solar®-systeem bestaat uit Triple Solar® PVT-warmtepomppanelen in combinatie met een PVT-warmtepomp.
De panelen werken als bron voor de warmtepomp. De panelen onttrekken energie uit de buitenlucht, zon- en daglicht.

Hoe werkt dat onttrekken van energie?

Het paneel heeft aan de achterzijde een warmtewisselaar die bestaat uit aluminium lamellen met een koperen leiding. Door de koperen leiding van de wisselaar stroomt een koelvloeistof: glycol (een soort antivries). Die neemt de omgevingswarmte op en geleidt deze naar de warmtepomp in de woning. De warmtepomp zet warmte om in bruikbare warmte voor verwarming en warm tapwater.

Doordat het warmtepomppaneel ook is uitgerust met een zonnepaneel is het mogelijk om een pand vanuit één oppervlak niet alleen van warmte en warm tapwater te voorzien, maar ook van elektriciteit.

Hoe is het PVT-warmtepomppaneel opgebouwd?

De voorkant van het PVT-warmtepomppaneel (ook wel afgekort PVT-paneel) bestaat uit zonnecellen (PV) die zonlicht omzetten in elektriciteit. De achterkant is een thermische wisselaar (T) die zorgt voor de bronenergie voor de speciale PVT- warmtepomp. Het PVT-paneel onttrekt energie uit de buitenlucht, zon- en daglicht.

Het geheel heeft het uiterlijk van een normaal zonnepaneel, zonder rand of klemmen.

Waarom een warmtepomp?

Behalve dat het een aardgasvrije energieoplossing biedt, heeft een warmtepomp meerdere voordelen:

Hoog rendement:

Een warmtepomp heeft een rendement van ongeveer 400 tot 500%. Dit betekent dat van elke kWh elektriciteit 4 à 5 kWh warmte gemaakt wordt.
Anders gezegd: de warmte die de warmtepomp via de PVT-warmtepomppanelen aan de omgeving onttrekt, wordt met een beperkte hoeveelheid elektriciteit omgezet naar bruikbare warmte voor in een woning.

Lage CO2-uitstoot:

De CO2-uitstoot bij verwarming via een warmtepomp is beduidend lager – zo’n 60% – ten opzichte van verwarming via een CV-ketel op gas.

Meer wooncomfort en gebruiksgemak:

Met een warmtepomp is het niet meer nodig om de thermostaat lager te zetten als u gaat slapen of de deur uitgaat. Een warmtepomp houdt een woning constant op temperatuur, eigenlijk zoals de automatische klimaatregeling (climate control) in auto’s. Het apparaat is bovendien gemakkelijk in gebruik.

Stil en betrouwbaar:

Een PVT-warmtepomp, ook wel een brine/water warmtepomp, is stil en onderhoudsvrij én werkt altijd – ook als het vriest. Met een brine/water warmtepomp wordt een warmtepomp bedoeld die als medium water/glycol heeft en als afgifte water voor de CV-zijde.  Brine = water + antivriestoevoeging.

 

Wat voor warmtepomp hoort er bij de warmtepomppanelen en is Triple Solar® hier ook producent van?

Triple Solar® is producent van de warmtepomppanelen die met een aantal merken warmtepomp kunnen samenwerken. Triple Solar® werkt vaak samen met NIBE of alpha innotec warmtepompen. Voor welk merk warmtepomp u uiteindelijk kiest, is aan u. Triple Solar® of uw installateur kunnen hierin adviseren.

Werking van de warmtepomp

De warmtepomp waar het om gaat, is een elektrische compressiewarmtepomp (brine/water). Het werkingsprincipe van dit type warmtepomp is het makkelijkst uit te leggen aan de hand van de onderdelen ervan – de verdamper, compressor en condensor, gekoppeld aan drie fasen:

Fase 1: Het onttrekken van de warmte

In de warmtepomp bevindt zich een verdamper. Deze verdamper bevat een zogeheten transportvloeistof, die al bij lage temperatuur verdampt. De omgevingswarmte vanuit de bron (de warmtepomppanelen) zorgt ervoor dat de vloeistof in de verdamper verwarmt, en als gevolg daarvan verdampt.

Fase 2: Samenpersen

De elektrische compressor in de warmtepomp perst de vrijgekomen damp vervolgens samen. Door dit proces stijgt de druk in de warmtepomp en neemt de temperatuur toe.

Fase 3: Afgifte van de warmte

In de condensor krijgt de damp dankzij het expansieventiel weer de ruimte. Hierdoor neemt de druk af en gaat de damp weer over in (transport)vloeistof. Bij dit proces komt warmte vrij. Deze warmte wordt vervolgens naar het afgiftecircuit – de verwarmingsinstallatie of de boiler – geleid. De temperatuur van de afgegeven warmte is aanzienlijk hoger dan de temperatuur van de oorspronkelijk opgenomen warmte, en is nu bruikbaar voor verwarming en warm tapwater. De transportvloeistof stroomt vervolgens terug naar de verdamper, waarna het proces opnieuw begint.

Wat is de invloed van de zon en hoe belangrijk is oriëntatie op het zuiden?

Hoewel het Triple Solar®-systeem voor warmte niet afhankelijk is van de zon doordat het warmtepomppaneel ook in staat is warmte uit de buitentemperatuur en daglicht te halen, heeft het natuurlijk wel voordeel van zonlicht. Door de zon ontstaat een hogere brontemperatuur, waardoor de warmtepomp minder elektriciteit nodig heeft om uiteindelijk bruikbare warmte af te geven. Overdag en in de zomer werkt de warmtepomp dus zuiniger dan ‘s nachts en in de winter. En hoewel het systeem dus ook prima werkt op het noorden, is het wel (nog) zuiniger bij plaatsing van de panelen op het zuiden.

Wat elektriciteit betreft, geldt natuurlijk nog altijd: meer zon is meer elektriciteit.

Aan welke eisen moet mijn huis voldoen en welke voorbereidingen moet ik treffen voor installatie?

Het installeren van het Triple Solar®-systeem is eenvoudig en vlot te realiseren. Wel moet uw woning aan een aantal eisen voldoen en is er, afhankelijk van uw woning, enige voorbereiding nodig.

Isolatie:

Het beste rendement wordt behaald als het huis voldoet aan de huidige isolatienormen. Voor nieuwbouw geldt dit natuurlijk automatisch; voor bestaande bouw geldt dat het huis minimaal energielabel C moet hebben. Een huis met energielabel C mag nog niet ‘groen’ heten, maar de belangrijkste energiebesparende maatregelen zijn wel genomen: spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie en dubbel glas.

Ruimte:
Het systeem heeft enige ruimte nodig. Een warmtepomp is groter dan een CV-ketel en heeft ongeveer 1 vierkante meter nodig bij een hoogte van 2 meter. Verder moet de vloer sterk genoeg zijn om het gewicht van de warmtepomp, circa 500 kg, te houden.

Dak:

De dakconstructie moet voldoende sterk zijn om de warmtepomppanelen te dragen.

Houd voor een schuin dak rekening met 20 kg/m2
Houd voor een platdak rekening met 25 kg/m2 (vanwege de ballast)

Meterkast:

De meterkast moet worden aangepast naar 3x25A. Aanvragen bij de netwerkbeheerder.

Afgiftesysteem:

Het best werkt vloerverwarming. Als er geen vloerverwarming aanwezig is, worden de aanwezige radiatoren vervangen door speciale lage-temperatuurconvectoren, met een aanvoertemperatuur van 35 tot maximaal 45 graden.

Hoe worden de panelen geïnstalleerd?

De Triple Solar® PVT-warmtepomppanelen worden, net als gewone PV-zonnepanelen, standaard met behulp van een montagesysteem over de dakpannen heen geplaatst.
De benodigde leidingen maken we in RVS, zodat ze nooit meer vervangen hoeven te worden. Natuurlijk is een goede dakdoorvoer essentieel.

The-green-village-lage-temperatuur-warmtenet-Triple-Solar-pvt-paneel-01
PVT-panelen-Triple-Solar-zonnepaneel-warmtepomppaneel-op-dak-Woude-20a

Bekijk de video: zo maak je een huis gasloos met PVT-panelen

Kijken is leuker dan lezen!
In de video hieronder word je stap voor stap meegenomen door het proces van het vervangen van de oude gasketel door een warmtepomp met PVT-panelen.

Zo verwarm je gasloos met Triple Solar

Plaatsing van de warmtepomp

Zoals uitgelegd in de video hierboven wordt de warmtepomp geplaatst, aangesloten en ingeregeld. Belangrijk is de IBS (In Bedrijf Stelling). Deze wordt meestal uitgevoerd als de warmtepomp zo’n tien dagen draait. Dan komt een gespecialiseerde monteur van Triple Solar® de installatie en instelling controleren. Dan ook wordt het garantieformulier samen ingevuld.

Warmtepomp-Boiler-Triple-Solar-NIBE-Serie-S-zonnepaneel-omvormer-De-Woude-01
The-green-village-lage-temperatuur-warmtenet-Triple-Solar-pvt-paneel-01

Ik wil verder zonder gas met het Triple Solar®-systeem. Wat nu?

Het Triple Solar®-systeem wordt geplaatst door een gespecialiseerde installateur met ervaring in warmtepompinstallaties. Wij helpen met het selecteren van een geschikt installatiebedrijf. Dat kan natuurlijk uw eigen vertrouwde installateur zijn, of één van onze partners.

Voorbereiding

Om de installateur goed op weg te helpen, is het handig alvast een Schouwingsformulier in te vullen.
Ook is het handig om foto’s te maken van:

  • De plek waar de warmtepomp geplaatst moet worden
  • De meterkast
  • De woning met het aanzicht van het dak
  • De radiatoren in de woonkamer en de keuken

Uiteraard helpen wij de installateur met de benodigde instructies voor een succesvolle installatie van het Triple Solar®-systeem.

Wat kost het systeem?

De kosten van het Triple Solar®-systeem zijn afhankelijk van de grootte van de woning. Voor een typisch Nederlandse twee-onder-een-kapwoning kost de installatie ongeveer  € 28.000.
Hierbij is rekening gehouden met de landelijk geldende ISDE-subsidie à € 2800. voor de warmtepomp en de BTW-teruggave op PVT-panelen (zie ook de vraag over de subsidie hieronder).

Is het mogelijk om subsidie of een andere vorm van financiering voor het systeem te krijgen?

Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda. Er zijn dan ook allerlei mogelijkheden om energiebesparende maatregelen, zoals het Triple Solar®-systeem, te financieren.
Zo zijn er landelijke en lokale subsidies, is het mogelijk (deels) de BTW terug te krijgen en kunt u gebruikmaken van verschillende duurzaamheidsleningen.
Via de Energie Subsidiewijzer is het mogelijk om te checken voor welke financieringsmogelijkheden u in aanmerking komt. Hieronder zetten we ook een aantal opties op een rij.

Landelijke subsidie

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Daarom is het voor zowel bedrijven als particulieren mogelijk om een subsidie te krijgen voor een warmtepomp: de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Het subsidiebedrag voor een 6 kW warmtepomp is  € 2800 euro. De meerjarige regeling opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2022.

Energie Investerings Aftrek (EIA)
Voor bedrijven die een investering willen doen in energiezuinige technieken en duurzame energie is er de Energie Investerings Aftrek (EIA). Het Triple Solar®-systeem is officieel erkend/gecertificeerd voor de regeling. Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek), maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 55% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Lokale subsidie

Naast landelijke subsidie zijn er veel lokale initiatieven om subsidies te verlenen. De gemeente Amsterdam verleent bijvoorbeeld vanaf 1 september 2017 een subsidie om de koplopers te steunen die nu de overstap maken naar aardgasvrij wonen in de bestaande woningvoorraad, de Subsidieregeling Amsterdam Aardgasvrij. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 8000 voor renoveren naar een woning waarbij het huishouden dezelfde hoeveelheid of minder energie verbruikt dan het huis zelf opwekt (Nul Op de Meter-woning) en maximaal € 3000 voor duurzame verwarming inclusief aardgasvrij koken.
Via de Energie Subsidiewijzer is het mogelijk om per woonplaats te zien welke subsidies er zijn.

BTW-teruggave

Als particulier kunt u ook de betaalde BTW voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugkrijgen via uw belastingaangifte.
In het geval van de Triple Solar® PVT-warmtepomppanelen kunt u over het hele bedrag, inclusief montagemateriaal, de omvormer en de montage, de BTW terugvragen.
Hierover is overeenstemming bereikt met de belastingdienst.
Een gedetailleerd stappenplan voor de BTW-teruggave vindt u op de website van Milieu Centraal.

Extra hypotheek

Wanneer u een huis koopt waar mogelijkheden liggen om te besparen op energie kunnen banken hier extra hypotheek voor verstrekken.
Van de besparing op uw energierekening kunt u bijvoorbeeld een deel van de lasten van de extra hypotheek betalen.
Voor een Nul Op De Meter-woning, waarbij het huishouden dezelfde hoeveelheid of minder energie verbruikt dan het huis zelf opwekt, is er nog weer extra ruimte. De voorwaarden verschillen per bank.

Lening

De Energiebespaarlening is een regeling vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds, waarbij huiseigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen.
U kunt tot € 25.000 lenen; als het een energieneutrale woning (Nul op de Meter-woning) betreft zelfs € 50.000.
Overigens is het ook mogelijk om een lening af te sluiten met een Vereniging van Eigenaren (VVE), hiervoor gelden weer andere bedragen.
Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds.
Een andere optie is het Restauratiefonds, speciaal voor het verduurzamen van monumenten. Verder bieden verschillende banken, en ook gemeenten, leningen aan.

 

Waar wordt het Triple Solar®-warmtepomppaneel geproduceerd?

De Triple Solar® PVT-warmtepomppanelen worden in Nederland geproduceerd. In onze eigen fabriek in Friesland worden de panelen geassembleerd.
De zonnecellen wordt geproduceerd door Bisol. Dit bedrijf produceert alle producten uitsluitend binnen de Europese Unie, waardoor Triple Solar® een hoge kwaliteit kan garanderen.
Doordat we alle onderdelen in Europa betrekken, heeft het PVT-paneel een lage carbon footprint.

 

TNO-certificering

In 2009, 2016 en 2017 is het Triple Solar®-warmtepomppaneel getest door TNO en gecertificeerd als het paneel dat de beste eigenschappen heeft om te fungeren als energiebron voor de PVT-warmtepomp.

Gelijkwaardigheidsverklaring

Het Triple Solar®-systeem heeft een gelijkwaardigheidsverklaring. Deze verklaring toont aan dat de Triple Solar®-warmtepomppanelen samen met de warmtepomp als bron zeer goed presteren volgens de bestaande normen in het Bouwbesluit. Zie hiervoor de registratie in de database van BCRG, het Bureau Centrale Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen.

EPC-berekening

Dankzij deze verklaring kan Het Triple Solar®-systeem meegenomen worden in een EPC-berekening, en dus ingezet worden bij nieuwbouw. Als voorbeeld: bij een woning, gebouwd volgens het huidige bouwbesluit, met warmteterugwinning (WTW) met het Triple Solar®-systeem krijg je een EPC van -0,19 (ingevoerd bij Uniec2).

De verklaring is opgesteld aan de hand van het geldende toetsingskader NEN 7120 – Energieprestatie van Gebouwen (EPG).

Instructies

Lees voor meer informatie over het invoeren van de juiste gegevens voor de EPC-berekening de instructies.

Als u nog meer vragen heeft en de antwoorden hierboven niet heeft gevonden, email dan naar i[email protected]