WKO-regenereren-woon-zorgcombinatie-Triple-Solar-PVT-paneel

De uitdaging

WKO regenereren woon-zorgcombinatie. De WKO van het woon-zorgcomplex de Tuinen in Woudenberg had al geruime tijd een koude-overschot. Hierbij wordt meer warmte onttrokken aan de bron dan tijdens de zomer wordt terug geleverd door middel van passieve koeling van het gebouw. Dit levert op den duur een gevaar op voor de goede werking van de verwarmingsinstallatie.

Unica Energy Facilities Services kreeg de opdracht om de installatie te upgraden. Dit in opdracht van energie-exploitant Eteck . En wel met een regeneratiedak met PVT-panelen van Triple Solar. Hiermee wordt een CO2-emissie vermeden van ruim 100 ton per jaar. Dit dankzij elektriciteitsopwekking en een verbetering van het rendement van de warmtepompen.

De oplossing

Triple Solar installeerde 340 PVT warmtepomppanelen voor de regeneratie van de WKO. Hiervoor heeft Unica Energy Systems de Technische ruimte uitgebreid met een TSA aan de bronzijde met nieuwe regeltechniek. De warmtepomppanelen leveren zowel verdamper energie aan de warmtepomp, als warmte aan de bron op het moment dat de warmtepomp uit staat in.

Op het dak worden 680 m2 PVT-panelen geïnstalleerd. Deze PVT zonnepanelen zetten zonlicht om in zowel elektriciteit als warmte. De opgewekte elektriciteit wordt ingezet voor de warmtepompen, de bronpompen en de distributiepompen. De geproduceerde warmte wordt direct gebruikt door de warmtepompen. En ingezet voor herstel van de thermische bodembalans. Hiertoe zijn de twee technische ruimtes met elkaar verbonden. Dit is gedaan met grondleidingen zodat de warmte in beide systemen gebruikt kan worden. Met deze panelen wordt er circa 116 MWh elektriciteit opgewekt en circa 470 MWh aan warmte voor de warmtepompen.

(foto’s onder: WKO regenereren woon-zorgcombinatie)