WKO-regenereren-woon-zorgcombinatie-Triple-Solar-PVT-paneel

Woudenberg

De uitdaging

De WKO van het woon-zorgcomplex de Tuinen in Woudenberg heeft al geruime tijd een koudeoverschot. Hierdoor wordt meer warmte onttrokken aan de bron dan tijdens de zomer wordt teruggeleverd via passieve koeling van het gebouw. Dit kan op den duur een gevaar opleveren voor de goede werking van de verwarmingsinstallatie.

Unica Energy Facilities Services krijgt van energie-exploitant Eteck de opdracht de installatie te upgraden via een regeneratiedak met PVT-warmtepomppanelen van Triple Solar.

De oplossing

Triple Solar installeert 340 PVT-warmtepomppanelen voor de regeneratie van de WKO. Hiervoor heeft Unica Energy Systems de technische ruimte uitgebreid met een TSA aan de bronzijde, inclusief nieuwe regeltechniek. De PVT-warmtepomppanelen leveren zowel verdamperenergie aan de warmtepomp, als warmte aan de bron op het moment dat de warmtepomp uitstaat.

Op het dak wordt 680 m2 aan PVT-panelen geïnstalleerd. Deze PVT-panelen zetten zonlicht om in zowel elektriciteit als warmte. De opgewekte elektriciteit wordt ingezet voor de warmtepompen, de bronpompen en de distributiepompen. De geproduceerde warmte wordt direct gebruikt door de warmtepompen en verder voor herstel van de thermische bodembalans. De twee technische ruimtes zijn met elkaar verbonden via grondleidingen, zodat de warmte in beide systemen gebruikt kan worden. Met deze panelen wordt er circa 116 MWh elektriciteit opgewekt en zo’n 470 MWh aan warmte voor de warmtepompen.
Zo wordt een CO2-emissie vermeden van ruim 100 ton per jaar. Dit dankzij het opwekken van elektriciteit en een verbetering van het rendement van de warmtepompen.

(foto’s onder: WKO regenereren woon-zorgcombinatie Woudenberg)