Met het Triple Solar®-systeem haal je een een totaaloplossing in huis voor een aardgasvrije woning met een stabiele energievoorziening in elk jaargetijde, 24 uur per dag. Hier is wel een investering voor nodig. Op deze pagina bieden we inzicht in de kosten, bestaande subsidies en andere mogelijkheden om het systeem (deels) te financieren.

Kosten

De kosten van het Triple Solar®-systeem zijn afhankelijk van de grootte van de woning. Voor een typisch Nederlandse twee-onder-een-kapwoning is de installatie uit te voeren vanaf € 28.000.
Hierbij is rekening gehouden met de landelijk geldende ISDE-subsidie à € 4.200 voor de warmtepomp en de BTW-teruggave op PVT-panelen (zie ook het artikel over subsidies hieronder).

Triple Solar - installatie Taart diagram PVT paneel

Total Cost of Ownership (TCO)

Voor de opdrachtgever is de TCO erg belangrijk. De investerings- en onderhoudskosten en energiekosten mogen zeker niet stijgen.
Voor de bewoner is het fijn dat er voortaan elektriciteit wordt afgerekend, want de gasprijs stijgt jaarlijks (in de afgelopen 3 jaar al 26%, van 61 naar 77 cent per kuub) en de elektriciteitskosten blijven vrijwel gelijk.
Voor de opdrachtgever geldt dat de investering in de hoogwaardige en duurzame Triple Solar-installatie veelal wat hoger is dan in een lucht/water-warmtepomp (met een vergelijkbare hoeveelheid PV-panelen), maar dat de TCO lager is.
Hieronder de verschillen:
– Geen buitenunit die na 8-10 jaar vervangen moet worden
– Geen jaarlijks onderhoud waarvoor een afspraak ingepland moet worden
– Geen overlast door het geluid van de buitenunit, wat kan leiden tot klachten en nazorg (geluid kan verergeren met de jaren)
– Lagere energiekosten voor de gebruiker zorgen ook voor minder klachten en nazorg

Hieronder een vergelijk met de verschillende alternatieven.

TCO Triple Solar PVT warmtepomp

Subsidies

Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda. Er zijn dan ook allerlei mogelijkheden om energiebesparende maatregelen, zoals het Triple Solar®-systeem, te financieren.
Zo zijn er landelijke en lokale subsidies, is het mogelijk (deels) de BTW terug te krijgen en kun je gebruikmaken van verschillende duurzaamheidsleningen.

Via de Energie Subsidiewijzer is het mogelijk om te checken voor welke financieringsmogelijkheden je in aanmerking komt. Hieronder zetten we ook een aantal opties op een rij.

Landelijke subsidie bij aanschaf warmtepomp

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Daarom is het voor zowel bedrijven als particulieren mogelijk om een subsidie te krijgen voor een warmtepomp: de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidiebedrag voor een 3kW of 6 kW warmtepomp is € 4.200. De meerjarige regeling opende op 1 januari 2016 en loopt door tot en met 31 december 2022. Let op: dit geldt niet voor nieuwbouw.

Landelijke subsidie bij grootschalige toepassing PVT-panelen

De overheid heeft 24 februari 2021 besloten om een subsidie te verlenen aan grootschalige projecten waarbij PVT toegepast wordt als bron voor de warmtepomp of bij regeneratie van WKO-installaties. Het gaat hier om projecten met een warmtepompvermogen van minimaal 500 kW en een PVT-oppervlak van minimaal 600m2. De SDE++ subsidie is een opbrengstsubsidie met een looptijd van 15 jaar.

Lokale subsidie

Naast landelijke subsidies zijn er veel lokale initiatieven om subsidies te verlenen. De gemeente Amsterdam verleent bijvoorbeeld sinds 1 september 2017 een subsidie om de koplopers te steunen die nu de overstap maken naar aardgasvrij wonen in de bestaande woningvoorraad, de Subsidieregeling Amsterdam Aardgasvrij. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 8.000 voor renoveren naar een woning waarbij het huishouden dezelfde hoeveelheid of minder energie verbruikt dan het huis zelf opwekt (Nul Op de Meter-woning) en maximaal € 3.000 voor duurzame verwarming, inclusief aardgasvrij koken.

Via de Energie Subsidiewijzer is het mogelijk om per woonplaats te zien welke subsidies er zijn.

BTW-teruggave

Particulieren kunnen ook de betaalde BTW voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugkrijgen via hun belastingaangifte.
In het geval van de Triple Solar® PVT-warmtepomppanelen kun je over het hele bedrag, inclusief montagemateriaal, de omvormer en de montage, de BTW terugvragen.
Hierover is overeenstemming bereikt met de belastingdienst. Een gedetailleerd stappenplan voor de BTW-teruggave vind je op de website van Milieu Centraal.

Financiering

Extra hypotheek

Wanneer je een huis koopt met mogelijkheden om te besparen op energie, kunnen banken hier extra hypotheek voor verstrekken. Van de besparing op je energierekening kun je bijvoorbeeld een deel van de lasten van de extra hypotheek betalen. Voor een Nul Op De Meter-woning, waarbij het huishouden dezelfde hoeveelheid of minder energie verbruikt dan het huis zelf opwekt, is er nog extra ruimte. De voorwaarden verschillen per bank.

Lening

De Energiebespaarlening is een regeling vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds, waarbij huiseigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen. Je kunt tot € 25.000 lenen. Betreft het een energieneutrale woning (Nul op de Meter-woning) zelfs tot € 50.000. Overigens is het ook mogelijk een lening af te sluiten met een Vereniging van Eigenaren (VVE). Hiervoor gelden weer andere bedragen. Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Restauratiefonds

Een andere optie is het Restauratiefonds, speciaal voor het verduurzamen van monumenten. Verder bieden verschillende banken, en ook gemeenten, leningen aan.