BENG en TO-juli

De BENG staat voor Bijna Energieneutraal Gebouwen en is de nieuwe norm voor de berekening van de energieprestatie voor de nieuwbouw. De TO-juli is het aantal dagen in juli dat het in de woning warmer dan 25 °C mag zijn.

Dit zijn de gevraagde BENG-normen.

De 3 factoren van BENG

BENG-1

BENG-1 staat voor de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar (kWh/m2.jr) voor verwarmen en koelen.

BENG-2

BENG-2 staat voor het maximaal primair fossiel energieverbruik in kWh per m2 GBO per jaar (kWh/m2.jr) voor woningen: verwarmen + koelen + tapwater + ventilatie. (voor utiliteit komt daar nog extra verlichting + bevochtiging bij).

BENG-3

BENG-3 staat voor het minimaal aandeel hernieuwbare energie (in %), in formule: hernieuwbaar/ (hernieuwbaar + fossiel). De hernieuwbare energiebron kan de zon zijn, biomassa, buitenlucht of bodemenergie.

Resultaten Triple Solar

Triple Solar scoort erg goed in BENG vanwege de goede rendementen op verwarmen, warm tapwater en de mogelijkheid om actief te koelen. Dat laatste is nodig om de temperatuuroverschrijding in juli (TO-juli) te voorkomen. Alle waarden zijn vastgelegd in een gelijkwaardigheidsverklaring. Uniec 3 is de software waarmee de energieprestatie van een gebouw kan worden berekend. De uitkomst zijn de berekende waarden van BENG 1, 2 en 3.

Uniec 3 software

Uniec 3 is de software waarmee je de BENG-normen kunt berekenen.

Uniec 3 voorbeeldwoning

  • Grondgebonden tussenwoning met een schuin dak van 45 graden op het zuiden.
  • Het gebruiksoppervlak is 130 m2.
  • De woning heeft een spouwmuur met een Rc 5,5 en een dak met Rc 6,3.
  • De vloerverwarming heeft een maximale afgiftetemperatuur van 35 °C.

Overzicht van de onderdelen

Verwarming

Kies voor type opwekker: warmtepomp-elektrisch

Invoer opwekker: eigenwaarde opwekkingsrendement

COP: 5,45

Er is gerekend met het opwekkingsrendement bij 20GJ voor verwarming, koeling en tapwater, zoals opgenomen in de verklaringen van BCRG voor de NEN7120 van de Nibe F1225-6 met PVT-panelen van Triple Solar.

Warm tapwater

Kies voor verwarmen warm tapwater:

Type opwekker: warmtepomp-elektrisch

Invoer opwekker: eigenwaarde opwekkingsrendement

Indirect verwarmde voorraadvat: warmtepomp met geïntegreerd voorraadvat

COP: 3,6

Ventilatie

Ventilatie niet wijzigen, waarden van voorbeeldwoning Uniec 3 aangehouden

(centrale WTW-installatie zonder zonering, zonder sturing)

Koeling

Type opwekker: compressiekoeling-elektrisch

Invoer opwekker: eigenwaarde opwekkingsrendement

Jaarlijkse koelbehoefte is door Uniec-3 bepaald op 364 kWh-thermisch. Dat komt overeen met 1,3 GJ. in gelijkwaardigheidsverklaring Triple Solar:

Woning tot 2 GJ: COP = tussen 5,5 en 5,8 -> 5,6

Distributie

Verdampersysteem: watergedragen distributiesysteem

Ontwerptemperatuur: aanvoer 17 °C – retour 21 °C

Waterzijdige inregeling: inregeling onbekend (tenzij bekend)

Invoer leidingen: leidinggegevens onbekend (tenzij bekend)

Isolatie leidingen/kleppen en beugels: geïsoleerd

PV(T)

Type systeem: PV (PVT staat er ook, maar hier worden zonnecollectoren mee bedoeld. Daar moet een zonneboiler aan worden gekoppeld. Dat is niet van toepassing voor Triple Solar)

Invoer Wattpiekvermogen: eigen waarde Wp/m2

Wattpiekvermogen per m2: 190 Wp/m2

Oppervlakte (m2): goed geïsoleerde tussenwoning met WTW-installatie ca. 30 W/m2 warmtevraag: 130 m2 x 30 = 3,9 kW warmtevraag.

Gelijkwaardigheidsverklaring schrijft voor: 16 m2 voor 6 kW warmtevraag, dus 16 x 3,9 / 6 = 10 m2 nodig

Rekenen

Druk op rekenen en bovenin menu op resultaten. Je ziet de benodigde hoeveelheden primaire en niet-primaire energie.

Scores

Projecten toont de scores van de verschillende woningen:

  • Triple Solar voorbeeldwoning met koeling
  • Triple Solar voorbeeldwoning zonder koeling
  • Voorbeeldwoning Uniec-3

Met de BENG-eisen scoort Triple Solar zeer goed, zelfs richting ‘Bijna Energie Neutraal’

  • BENG 2-eis gaat richting de 0 kWh/m2.jr
  • BENG 3-eis gaat richting de 100%
  • TO-juli is zeer goed uitvoerbaar bij gebruik van actieve koeling