Wat is een WKO installatie?

In een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking flink gereduceerd wordt.

Hoe werkt een WKO installatie?

In een WKO installatie wordt grondwater in de dieper liggende bodem benut als energiebuffer. Onderdeel van een WKO installatie is een warmtewisselaar waarmee in de winter koud water in de koude bron geïnjecteerd wordt en ’s zomers het opgewarmde water in een warme bron. In de zomer kan een gebouw gekoeld worden door het koude water op te pompen. ’s Winters wordt een gebouw verwarmd door het warme water op te pompen.

Wat voor WKO systemen zijn er?

Er zijn verschillende soorten bodemenergiesystemen, zoals open systemen en gesloten systemen. WKO systemen zijn open bronsystemen. Het WKO doublet, de monobron en het recirculatiesysteem zijn voorbeelden van open bronsystemen.

WKO met regeneratie door PVT warmtepomppanelen

Een veel voorkomend probleem met de Warmte Koude Opslag (WKO) is dat er meer warmte dan koude onttrokken wordt aan de bron, waardoor een koude-overschot ontstaat. Dit komt vaak voor bij zorgcomplexen en kan invloed hebben op de werking en het rendement van de installatie. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan met de verleende vergunning.

Triple Solar PVT warmtepomppanelen zijn ontwikkeld voor het leveren van verdamperenergie en het regenereren van een WKO. Triple Solar werkt samen met specialistische installateurs en ESCO’s zoals Unica en Eteck.

Heeft u vragen?

We helpen u graag met uw WKO vragen en denken graag mee bij het oplossen van WKO problemen en uitdagingen. Email naar [email protected] en vraag naar Dhr. Cees Mager of ga naar onze contactpagina.

  • SDE+ subsidie

    Voor deze oplossing is SDE+ subsidie verkrijgbaar voor zowel de elektrische als de thermische energieopbrengst. Deze subsidie is aan te vragen voor een oppervlak van meer dan 200m2 en heeft een looptijd van 15 jaar”.

Triple-Solar-PVT-warmtepomp-Panelen-zonnepanelen-systeem-zorgcomplex-de-tuinen-woudenberg-02

Afbeeldingen hierboven:
Appartementencomplex de Tuinen Woudenberg: 680m2 PVT panelen voor de regeneratie van de WKO

  • SDE+ subsidie

    Voor deze oplossing is SDE+ subsidie verkrijgbaar voor zowel de elektrische als de thermische energieopbrengst. Deze subsidie is aan te vragen voor een oppervlak van meer dan 200m2 en heeft een looptijd van 15 jaar”.

  • WKO regeneratie in de media

    “In de volksmond worden nog twee andere termen gebuikt voor het regenereren van een WKO: Het Triple Solar zon-thermisch dak of energiedak”.

artikel de ingenieur wko nov 2012