Warmtenet voor de wijk: decentrale feed-in zonnewarmtenet

Het deZONNET warmtenet is een lokaal warmtenet voor de nieuwbouw en de transformatie van bestaande gasgestookte naar gasloze wijken. Alle woningen hebben Triple Solar PVT zonnepanelen op hun dak en leveren elektriciteit en bronwarmte aan een warmtepomp. In de zomer is er warmte over: deze warmte wordt via een warmtenet afgevoerd en in de WKO (Warmte Koude Opslag) in de bodem opgeslagen. In de winter, wanneer de PVT warmtepomppanelen niet voldoende warmte leveren voor de warmtepomp, wordt de opgeslagen warmte uit de bodem gehaald en via het warmtenet aan de warmtepompen in de woningen geleverd. Dit leidt niet alleen tot een aardgasvrije oplossing, maar tevens tot een directe maximale besparing van CO₂.

Zonnewarmtenet - De zonnet - Warmtenet met PVT zonnepanelen

De innovatie is een combinatie

De losse onderdelen van het deZONNET concept zijn al veelvoudig in de praktijk toegepast, de combinatie van PVT warmtepomppanelen, warmtepompen, een laag temperatuurnet en –seizoensopslag op wijkniveau is nieuw.

WKO regeneratie met PVT zonnepanelen en warmtenet TRIPLE SOLAR

De voordelen van een warmtenet met PVT zonnepanelen t.o.v. bestaande systemen

  • Significant lager elektriciteitsgebruik: De warmtepomp krijgt een hogere temperatuur bronwarmte dan van een gewone WKO, wat leidt tot een lager elektriciteitsgebruik van de warmtepomp. De COP (coëfficiënt of performance) is heel gunstig, ook bij relatief matig geïsoleerde woningen.
  • WKO wordt mogelijk in (bestaande) woonwijken met overwegend warmtevraag: bij een WKO moet de hoeveelheid opgeslagen warmte in de bodem in balans zijn met de hoeveelheid onttrokken warmte. Dit gebeurt bij conventionele WKOs door warmtelevering in de winter en koudelevering (= retourwarmte wordt opgeslagen in bodem) in de zomer. Bij deZONNET wordt het overschot van de PVT-warmte opgeslagen. Dit is efficiënter dan bijv. oppervlaktewater of luchtcollectoren (dry coolers).
  • Veel minder PVT-panelen nodig dan bij oplossingen zonder aansluiting op een wijkwarmtenet: De hoeveelheid PVT-panelen hoeven niet te worden gedimensioneerd op de pieklast in de winter. Alle overtollige PVT-warmte in de zomer wordt in de WKO opgeslagen om in de winter te worden benut.
  • WKO kan kleiner dan bij conventionele systemen, omdat in het tussenseizoen de warmte direct uit de PVT komt.
  • Wijkoplossing: niet alle woningen hoeven zelf PVT te plaatsen en kunnen toch profiteren.
  • Voor een WKO hoeven veel minder boringen uitgevoerd te worden dan bij individuele (verticale) bodemlussen. Het aantal boringen daalt van 1 per woning naar ongeveer 1 boring per 100 woningen (WKO).
  • Naast warmte levert de PVT een hoeveelheid elektriciteit die nagenoeg voldoende is voor de warmtepompen, de WKO pompen en de transportpompen in het warmtenet. De warmtevoorziening gaat hiermee niet ten koste van de duurzame elektriciteitsopwekking.

Heeft u vragen?

We helpen u graag met uw WKO vragen en denken graag mee bij het oplossen van WKO problemen en uitdagingen. Email naar [email protected] en vraag naar Dhr. Cees Mager of ga naar onze contactpagina.

Het consortium bestaat uit: TU Delft faculteit BouwkundeDeltaresStichting DE Ramplaan en project SpaarGasGreenvisDe WarmteTransitieMakersENGIE, Triple solar en Fortes Energy Systems

  • SDE+ subsidie

    Voor deze oplossing is SDE+ subsidie verkrijgbaar voor zowel de elektrische als de thermische energieopbrengst. Deze subsidie is aan te vragen voor een oppervlak van meer dan 200m2 en heeft een looptijd van 15 jaar”.

Warmtepompmet PVT paneel technische ruimte
Monnickendam - PVT Paneel op dak 725