Warmtenet voor de wijk: decentrale feed-in zonnewarmtenet

Het deZONNET warmtenet is een lokaal warmtenet voor de nieuwbouw en de transformatie van bestaande gasgestookte naar gasloze wijken. Alle woningen hebben Triple Solar PVT zonnepanelen op hun dak en leveren elektriciteit en bronwarmte aan een warmtepomp. In de zomer is er warmte over: deze warmte wordt via een warmtenet afgevoerd en in de WKO (Warmte Koude Opslag) in de bodem opgeslagen. In de winter, wanneer de PVT warmtepomppanelen niet voldoende warmte leveren voor de warmtepomp, wordt de opgeslagen warmte uit de bodem gehaald en via het warmtenet aan de warmtepompen in de woningen geleverd. Dit leidt niet alleen tot een aardgasvrije oplossing, maar tevens tot een directe maximale besparing van CO₂.

Lees hier het persbericht over het energie neutraal maken van bestaande wijken zoals aangetoond in het project De Zonnet.

Zonnewarmtenet - De zonnet - Warmtenet met PVT zonnepanelen

De innovatie is een combinatie

De losse onderdelen van het deZONNET concept zijn al veelvoudig in de praktijk toegepast, de combinatie van PVT warmtepomppanelen, warmtepompen, een laag temperatuurnet en –seizoensopslag op wijkniveau is nieuw.

Dit consortium van partijen toont aan dat met thermische zonnepanelen en een gemeenschappelijke warmtekoudeopslag een wijk met redelijk geïsoleerde woningen aardgasvrij verwarmd kan worden.

Jaren 70 woningen met energielabel B/C

Op de zolder van één van de 70’er jaren woningen (genaamd DreamHûsen) op de The Green Village draait sinds het najaar van 2020 een proefopstelling. Het grondwater fungeert als warmtekoudeopslag. Het is een project van een zonnewarmtenet consortium, waarvan Triple Solar deel uitmaakt.  De samenwerkende partijen (zie onder aan deze pagina) durven nu al te zeggen dat een wijk met oudere woningen met energielabel B-C aardgasvrij verwarmd kan worden.

Berekeningen laten zien dat PVT-panelen (zonnepanelen met een ingebouwde radiator) in combinatie met een warmtenet voldoende warmte leveren voor verwarming en tapwater van de woningen. De PVT-panelen leveren daarnaast voldoende elektriciteit voor het extra verbruik van de pompen van het systeem, inclusief de warmtepomp. De overtollige warmte die de panelen van een paar honderd woningen in de zomer oogsten, wordt opgeslagen in een grondwaterlaag. Dit zijn de contouren van het zonnewarmtenet, waarmee miljoenen oudere huizen in Nederland klimaatneutraal gemaakt kunnen worden.

Slimme verdeling van warmte

Een speciale ‘afleverset’, een kastje met leidingen, pompjes en kleppen, zorgt ervoor dat de warmte van de het warmtenet en de PVT-panelen optimaal benut wordt. In de zomer wordt alle overtollige PVT-warmte via het netwerk in de ondergrondse opslag opgeslagen. In de tussenseizoenen wordt de warmte zowel geleverd door de PVT-panelen als door het netwerk vanuit de warmte-koude opslag. In de winter wordt de warmte hoofdzakelijk uit de warmte/koudeopslag geleverd, waardoor de warmtepomp een hoog rendement kan halen. Een proefopstelling van het zonnewarmtenet is gebouwd en succesvol getest in het DreamHûs op The Green Village op TU Delft Campus. “DreamHûs” is de naam van de jaren ’70 woningen op The Green Village en die zijn er door samenwerking van een consortium gekomen.

WKO regeneratie met PVT zonnepanelen en warmtenet TRIPLE SOLAR

De voordelen van een warmtenet met PVT zonnepanelen t.o.v. bestaande systemen

  • Significant lager elektriciteitsgebruik: De warmtepomp krijgt een hogere temperatuur bronwarmte dan van een gewone WKO, wat leidt tot een lager elektriciteitsgebruik van de warmtepomp. De COP (coëfficiënt of performance) is heel gunstig, ook bij relatief matig geïsoleerde woningen.
  • WKO wordt mogelijk in (bestaande) woonwijken met overwegend warmtevraag: bij een WKO moet de hoeveelheid opgeslagen warmte in de bodem in balans zijn met de hoeveelheid onttrokken warmte. Dit gebeurt bij conventionele WKOs door warmtelevering in de winter en koudelevering (= retourwarmte wordt opgeslagen in bodem) in de zomer. Bij deZONNET wordt het overschot van de PVT-warmte opgeslagen. Dit is efficiënter dan bijv. oppervlaktewater of luchtcollectoren (dry coolers).
  • Veel minder PVT-panelen nodig dan bij oplossingen zonder aansluiting op een wijkwarmtenet: De hoeveelheid PVT-panelen hoeven niet te worden gedimensioneerd op de pieklast in de winter. Alle overtollige PVT-warmte in de zomer wordt in de WKO opgeslagen om in de winter te worden benut.
  • WKO kan kleiner dan bij conventionele systemen, omdat in het tussenseizoen de warmte direct uit de PVT komt.
  • Wijkoplossing: niet alle woningen hoeven zelf PVT te plaatsen en kunnen toch profiteren.
  • Voor een WKO hoeven veel minder boringen uitgevoerd te worden dan bij individuele (verticale) bodemlussen. Het aantal boringen daalt van 1 per woning naar ongeveer 1 boring per 100 woningen (WKO).
  • Naast warmte levert de PVT een hoeveelheid elektriciteit die nagenoeg voldoende is voor de warmtepompen, de WKO pompen en de transportpompen in het warmtenet. De warmtevoorziening gaat hiermee niet ten koste van de duurzame elektriciteitsopwekking.
deZONNET zonnewarmtenet met Triple Solar PVT panelen

Heeft u vragen?

We helpen u graag met uw WKO vragen en denken graag mee bij het oplossen van WKO problemen en uitdagingen. Email naar [email protected] en vraag naar Dhr. Cees Mager of ga naar onze contactpagina.

Het consortium bestaat uit: TU Delft faculteit BouwkundeDeltaresStichting DE Ramplaan en project SpaarGasGreenvisDe WarmteTransitieMakersENGIE, Triple solar en Fortes Energy Systems

Het project is mede mogelijk gemaakt met Topsector Energiesubsidie, TKI Urban Energy, van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, referentie TEUE018017 voor Lage temperatuur feed-in zonnewarmtenetten (DeZONNET).

Lees ook dit artikel op de website zonnewarmtenet deZONNET  en de website van de TU Delft.

  • SDE+ subsidie

    Voor deze oplossing is SDE+ subsidie verkrijgbaar voor zowel de elektrische als de thermische energieopbrengst. Deze subsidie is aan te vragen voor een oppervlak van meer dan 200m2 en heeft een looptijd van 15 jaar”.

The-green-village-lage-temperatuur-warmtenet-Triple-Solar-pvt-paneel-01
The-green-village-lage-temperatuur-warmtenet-Triple-Solar-pvt-paneel-01
The-green-village-lage-temperatuur-warmtenet-Triple-Solar-pvt-paneel-01
The-green-village-lage-temperatuur-warmtenet-Triple-Solar-pvt-paneel-01