WKO-regeneratie-met-PVT-paneel-zonnepaneel-triple-solar-warmtepomp-De-Oorspong-blaricum-woonzorg-01

De uitdaging

WKO regeneratie woon-zorgcombinatie Oorsprong. De WKO van het woon-zorgcomplex de Oorsprong in Blaricum had al geruime tijd een koude-overschot. Hierbij wordt meer warmte onttrokken aan de bron dan tijdens de zomer wordt terug geleverd. Door middel van passieve koeling van het gebouw. Dit komt vaker voor bij zorgcomplexen. Aangezien ouderen mensen er graag warm bijzitten. Dit levert op den duur een gevaar op voor de goede werking van de verwarmingsinstallatie.

Unica Energy Facilities Services kreeg de opdracht om de installatie te upgraden zodat de WKO regeneratie van woon-zorgcombinatie Oorsprong weer in balans komt.

De oplossing

Samen met Unica Energy Systems installeren we deze week 136 PVT-panelen van 380 Wp 2,0m2. Dit doen we bij woon-zorgcomplex “De oorsprong” in de gemeente Blaricum om de WKO installatie te regenereren.

In een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen.

Een veel voorkomend probleem met de Warmte Koude Opslag (WKO) is dat er meer warmte dan koude onttrokken wordt aan de bron. Waardoor een koude-overschot ontstaat. Dit komt vaak voor bij zorgcomplexen. Omdat ouderen vaak de kachel lekker warm zetten.  En dit kan invloed hebben op de werking en het rendement van de installatie.

Triple Solar PVT warmtepomppanelen zijn ontwikkeld voor het leveren van verdamperenergie. En dit werkt ook perfect voor het regenereren van een WKO.  Op de foto’s ziet u het lossen van de PVT-panelen op het dak. Binnenkort weer een update over dit mooie project.