Uitdaging

Verduurzamen klooster en boerderij! De oude boerderij stal van het nieuw SION klooster wordt omgebouwd tot 4 duurzame woningen met Triple Solar PVT-panelen en PVT-warmtepompen. In totaal worden er 62 PVT-panelen en 42 gewone zonnepanelen geïnstalleerd in opdracht van Koetsier installatietechniek (Mark Oosterwijk).  
 
Abdij Sion bestaat sinds 1890 en is tot 2015 een trappistenklooster gebleven. De laatste monniken trokken de deur achter zich dicht en vonden een nieuwe plek op Schiermonnikoog. De Stichting Nieuw Sion nam het klooster in 2015 over. Haar eerste doel is het religieus en cultureel erfgoed van het klooster te bewaren. Daarbij speelt de rust en de stilte een grote rol. Omdat de PVT-panelen geen geluid maken vanwege het ontbreken van bewegende onderdelen is er een perfecte match. 
 
Stichting Nieuw Sion is bezig om de kalverstal van de klooster boerderij om te bouwen tot 4 duurzame wooneenheden. 

De oplossing

Het dak wordt geheel vernieuwd.  Iedere woning krijgt zijn eigen PVT-systeem met individuele Triple Solar water/water PVT-warmtepomp 3.5. Daarnaast komt op de andere dakzijde een collectief PVT-panelen veld van 32 PVT-panelen om een van de andere gebouwen van het klooster; het gebouw “Werkhuizen” van warmte te voorzien. Dit gebouw krijgt zijn eigen warmtepompen.

 

PVT-panelen als still bron voor de PVT-warmtepompen

De PVT-panelen zijn de stille en efficiënte bron voor de Triple Solar PVT-warmtepompen 3.5 die de 4 woningen en het gebouw “Werkhuizen” duurzaam gaan verwarmen en van warm tapwater voorzien. 
Door Kees Dorsthorst van Adviesbureau Dorsthorst zijn warmteverlies berekeningen gemaakt voor de 4 woningen. 

Heeft u geen klooster maar wilt u toch verduurzamen? Kijk dan verder op deze website voor meer informatie.