Warmtepompcomfort zónder bodembron of buitenunit

Meacasa In nieuwbouwwijk ‘De Draai’ in Heerhugowaard realiseerde projectontwikkelaar Meacasa 31 woningen met PVT panelen, de zogenaamde all-electric eengezinswoningen voor woningbelegger Vesteda. De huurwoningen zijn voorzien van een water/water warmtepomp van NIBE in combinatie met PVT- warmtepomppanelen van Triple Solar.

Uniek, onderhoudsvrij en 100% geluidloos

“Deze productcombinatie is absoluut uniek”, stelt Business Development Manager Erik Numan van NIBE. “De bron en de warmtepomp zijn volledig op elkaar afgestemd. NIBE heeft de software van onze warmtepomp zelfs zo aangepast dat je de performance van de bron op het display van de warmtepomp kunt volgen. De combinatie is bovendien voorzien van een gelijkswaardigheidsverklaring, als onafhankelijke waarborg voor de kwaliteit en de prestaties van het systeem. Met dit systeem – dat de afgelopen jaren al met succes in honderden woningen is toegepast – bieden we dan ook écht een onderscheidende oplossing in situaties waar een bodembron of een buitenunit niet mogelijk of wenselijk is.”

“Daarnaast biedt het systeem enkele bijkomende voordelen”, vult Cees Mager aan. ”Om te beginnen werkt de bron 100% geruisloos en is hij onderhoudsvrij. Dat verhoogt het comfort voor de huurders én reduceert de total cost of ownership voor de verhuurder. Voor de projectontwikkelaar is het bovendien prettig dat het systeem – in tegenstelling tot een bodembron – pas in de laatste fase van de bouw wordt geïnstalleerd. Dit betekent dat de investering slechts korte tijd hoeft te worden voorgefinancierd en dat kan – zeker bij grotere projecten – behoorlijk in de kosten schelen.”

Samenwerking is essentieel

Zowel Cees Mager als Erik Numan benadrukken dat een goede samenwerking tussen Triple Solar, NIBE en de installateur bij projecten als 31 woningen met PVT panelen in Heerhugowaard – De Draai essentieel is. Cees Mager: “Bij dit specifieke project scheelde het natuurlijk dat de projectinstallateur – G. van Dam uit Rijssen – al vertrouwd was met de producten van NIBE. Daarnaast zien we in het algemeen dat opdrachtgevers het belangrijk vinden dat elke partij verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen aandeel in de installatie.”

In de praktijk betekent dit dat Triple Solar de warmtepomppanelen bovendaks monteert en de aansluitleidingen door het dak voert, zodat de installateur de warmtepomp direct kan aansluiten. Vervolgens vult Triple Solar het systeem met glycol, waarna de installateur het systeem in bedrijf kan stellen. Erik Numan van NIBE daarover: “Heeft een installateur onvoldoende ervaring, dan kunnen we hem de nodige support leveren, maar we kunnen ook de volledige inbedrijfstelling voor hem verzorgen. Daarnaast garanderen we uiteraard de kwaliteit en de optimale werking van onze warmtepompen en bieden we diverse services aan op het gebied van periodiek onderhoud en reparatie.”

Triple-Solar-PVT-paneel-warmtepomppaneel-zonnepaneel-de-draai-heerhugowaard-03

Zo werkt het PVT warmtepomppaneel

De basis van het PVT warmtepomppaneel wordt gevormd door een warmtewisselaar van koperen buizen en aluminium lamellen die – dankzij een speciale coating – zeer corrosiebestendig is. Aan de bovenzijde is een kunststoflaag met pv-cellen aangebracht, zodanig dat een optimale warmteoverdracht is gewaarborgd. De stroom die het pv-gedeelte van het paneel opwekt, wordt teruggeleverd aan het net. Het thermische deel van het warmtepomppaneel onttrekt twee vormen van warmte aan de omgeving: warmte uit de buitenlucht die rechtstreeks door de lamellen wordt opgenomen en warmte van de zon die via het pv-deel aan de lamellen wordt overgedragen. Deze warmte wordt afgegeven aan de NIBE F1255-6 water/water warmtepomp. Doordat de PVT warmtepomppanelen drie verschillende bronnen gebruiken, vormen ze een stabiele bron in élk seizoen en is het rendement hoog. Lees hier meer over de werking van PVT panelen.

Voordelen PVT warmtepomppanelen

  • Stabiele bron in elk seizoen dankzij drie verschillende bronnen
  • Hoog opwekrendement
  • Bewezen techniek in honderden installaties
  • Breed toepasbaar in situaties waar een bodembron of buitenunit niet mogelijk is
  • Efficiënte, 100% geluidloze werking

 

Voordelen NIBE F1255 warmtepomp

  • Ongekend hoog rendement (SCOP: > 7) door inverter-gestuurde compressor
  • Geïntegreerde RVS boiler (180 liter)
  • Gebruiksvriendelijke bediening
  • ISDE-subsidie: € 2.800,- tot € 3.700,-

Met gelijkwaardigheidsverklaring

Voor de bewezen productcombinatie van een pakket Triple Solar PVT warmtepomppanelen en een NIBE F1255-6 water/water warmtepomp is een gelijkwaardigheidsverklaring beschikbaar. Dit maakt het mogelijk om het Triple Solar-systeem met de feitelijke meetwaarden mee te nemen in een EPC-berekening en in te zetten in nieuwbouwprojecten. De gelijkwaardigheidsverklaring waarborgt de energieprestaties van de warmtepomp in combinatie met de warmtepomppanelen als bron conform de vigerende normen in het Bouwbesluit. De verklaring is opgesteld aan de hand van het geldende toetsingskader NEN 7120 (EPG).

Wilt u meer informatie over de PVT panelen van Triple Solar? Email dan naar info@triplesolar.eu
Wilt u meer informatie over de NIBE warmtepompen? Ga dan naar www.nibenl.nl 

NIBE-warmtepomp-F1255-geschikt-voor-Triple-Solar-PVT-panelen-warmtepomppaneel-paneel-01