Het Triple Solar®-systeem is een aardgasvrije energieoplossing voor in alle seizoenen, 24 uur per dag. Op deze pagina leggen we uit hoe het systeem precies werkt.

Werking van het warmtepomppaneel

Het innovatieve Triple Solar warmtepomppaneel wekt elektriciteit op via het zonnepaneel en wint daarnaast warmte uit daglicht, zonlicht en buitenlucht. Terwijl de elektriciteit naar het elektriciteitsnet gaat, wordt de warmte doorgegeven aan de warmtepomp. Dankzij de combinatie van drie bronnen voor warmte is het rendement van het Triple Solar warmtepomppaneel hoog – hoger dan dat van bijvoorbeeld een zonneboiler, die alleen gebruikmaakt van direct zonlicht. Het vormt daardoor tevens een stabiele energiebron in ieder jaargetijde, 24 uur per dag.

Het warmtepomppaneel is gemaakt van aluminium. Door buizen onder het strak ogende oppervlak stroomt speciale vloeistof: glycol. Deze vloeistof neemt de omgevingswarmte vanuit de drie bronnen op en geleidt deze naar de warmtepomp.

Werking van de warmtepomp

De warmte uit de bron, de Triple Solar warmtepomppanelen, is van relatief lage temperatuur. In de warmtepomp wordt de warmte omgezet in bruikbare, hogere warmte voor een woning – denk aan verwarming en warm tapwater. De warmtepomp, die op elektriciteit werkt, vervangt daarmee de cv-ketel op gas.

De gebruikte warmtepomp is een elektrische compressiewarmtepomp (brine/water). Het werkingsprincipe van dit type warmtepomp is het makkelijkste uit te leggen aan de hand van de onderdelen ervan, de verdamper, compressor en condensor, gekoppeld aan drie fasen:

Fase 1: Het onttrekken van de warmte
In de warmtepomp bevindt zich een verdamper. Deze verdamper bevat een zogeheten transportvloeistof, die al bij lage temperatuur verdampt. De omgevingswarmte vanuit de bron (de warmtepomppanelen) zorgt ervoor dat de vloeistof in de verdamper opwarmt en als gevolg daarvan verdampt.

Fase 2: Samenpersen
De elektrische compressor in de warmtepomp perst de vrijgekomen damp vervolgens samen. Door dit proces stijgt de druk in de warmtepomp en neemt de temperatuur toe.

Fase 3: Afgifte van de warmte
In de condensor krijgt de damp dankzij het expansieventiel weer de ruimte. Hierdoor neemt de druk af en gaat de damp weer over in (transport)vloeistof. Bij dit proces komt warmte vrij. Deze warmte wordt vervolgens naar het afgiftecircuit – de verwarmingsinstallatie of de boiler – geleid. De temperatuur van de afgegeven warmte is aanzienlijk hoger dan van de oorspronkelijk opgenomen warmte. Deze is nu bruikbaar voor verwarming en warm tapwater.

De transportvloeistof stroomt vervolgens weer naar de verdamper, waarna het proces opnieuw begint.

Invloed van de zon

Het Triple Solar®-systeem is voor warmte niet afhankelijk van de zon, omdat het warmtepomppanneel ook in staat is warmte uit de buitentemperatuur en daglicht te halen. Toch heeft het natuurlijk wel voordeel van zonlicht. Door de zon ontstaat een hogere brontemperatuur, waardoor de warmtepomp minder elektriciteit nodig heeft om uiteindelijk bruikbare warmte af te geven. Overdag en in de zomer werkt de warmtepomp daardoor zuiniger dan ‘s nachts en in de winter. En hoewel het systeem dus ook prima werkt op het noorden, is het wel (nog) zuiniger bij plaatsing van de panelen op het zuiden.

Wat elektriciteit betreft, geldt natuurlijk nog altijd: meer zon is meer elektriciteit.

Voordeel ten opzichte van andere systemen

Naast het Triple Solar®-systeem, bestaan er andere vergelijkbare systemen: de lucht/warmtepomp met luchtbox als bron en de warmtepomp met bodemlus als bron. Onderstaande tabel toont de voordelen van het Triple Solar®-systeem ten opzichte van deze andere systemen:

Warmtepomp met Triple Solar panelen als bron Lucht/warmtepomp met luchtbox als bron Warmtepomp met bodemlus als bron
Energiebron Zonlicht, daglicht en buitenlucht Buitenlucht Aarde (de bodem)
Gemiddelde brontemperatuur gedurende het jaar Hoog; de combinatie van drie bronnen zorgt voor een optimale benutting van energie. Laag; de gemiddelde buitentemperatuur tijdens het stookseizoen is 4,8 graden. Laag; tijdens het winterseizoen daalt de temperatuur soms tot 0 graden.
Gevolgen bij temperatuur onder vriespunt
Blijft werken zonder problemen (kan niet invriezen), met nog steeds een relatief goede brontemperatuur. Kan invriezen: door de vorming van ijs kan de verdamper zijn werk niet meer goed doen en moet deze ontdooid worden door de ontdooifunctie van de  warmtepomp. De warmtepomp blijft werken, maar de brontemperatuur blijft na de winter laag bij stijgende buitentemperatuur.
Geluid Stil; geen bewegende onderdelen Ventilatorgeluid Stil, geen bewegende onderdelen
Installatie en onderhoud Gemakkelijk te installeren en onderhoudsvrij. Gemakkelijk te installeren door een STEK gecertificeerd bedrijf, wel onderhoud nodig.
Relatief ingewikkelde installatie; de bodemlus moet geplaatst worden door een gespecialiseerd boorbedrijf die voor de BRL gecertificeerd moet zijn.

Meer informatie

Uw woning op duurzame wijze van warmte, warm tapwater én elektriciteit voorzien.

Informatie over de eisen waar uw woning aan moet voldoen, de levering en de plaatsing van het systeem.